Ztracený syn (13)

06.06.2014 14:03

 

Štúdio Nádej vydalo další v řadě Animovaných biblických příběhů, tentokrát s názvem  Ztracený syn podle biblického podobenství z Lukášova evangelia O marnotratném synu.
Už na začátku filmu je vykreslen problematický vztah mezi starším a mladším synem. Důvod, proč mladší syn (Jakub) odchází z otcovského domu, je nechuť pracovat na rodinném hospodářství. Chce odejít do města, kde doufá ve své lepší uplatnění. Situace je zkomplikována tím, že otec peníze nemá a je nucen prodat část rodinného hospodářství, aby mohl mladšímu synovi vyplatit jeho dědický podíl. Už při loučení s mladším synem otec doufá v jeho návrat.
V další části se dovídáme o Jakubově dobrodružství ve městě: koupil si přepychové šaty, drahé boty. Autor se snažil poukázat na synovu naivitu a nezkušenost: nechává se ošidit, za zboží je ochoten zaplatit přemrštěné ceny. Ve filmu se několikrát opakuje předsevzetí mladšího syna peníze dobře investovat, nepromarnit.  Ve snaze peníze zúročit zkouší sázky a hazardní hry. Ve městě se setkává se „zdánlivým rádoby“ přítelem, který ho však jen využívá. Ve chvíli, kdy je Jakub bez peněz, se k němu otáčí zády. Teď mladší syn poznává neupřímnost a faleš ve světě bohatství a peněz. Nezbývá mu nic jiného, jak se zařadit mezi chudáky a žebráky. Hlad ho donutí prosit o práci. Promoklý, vyhladovělý a vyčerpaný žádá bohatého statkáře o práci. Stává se pasáčkem vepřů.
Výraz mladšího syna se viditelně mění ve chvíli, kdy se rozhodne, že se vrátí k svému otci. Poprosí ho, aby ho přijal mezi sluhy v jeho domě. Je zřejmé, že tento okamžik je klíčový v celém filmu. Zajímavě působí skutečnost, že se otec ve svém domě podílí na společné práci. Když otec syna uviděl, vychází mu vstříc. Závěrečná scéna připomíná známý Rembrandtův obraz s názvem Návrat ztraceného syna. Radostí i dojetím pláče syn i otec.
V úplném závěru filmu je vykreslena žárlivost staršího syna Nehemiáše. Jeho zatvrzelost a „pokřivená spravedlnost“ mu brání, aby se radoval z návratu svého mladšího bratra. Utíká rozzlobeně z domu. Plný bolesti sedí na zápraží, kam za ním přichází otec, aby ho ujistil o své lásce, která je stejně velká k oběma synům. I tato scéna končí objetím – prozřením staršího syna.

DVD si můžete zapůjčit na našem katechetickém centru nebo objednat např. na www.gimel.cz. Cena je 225 Kč (+poštovné).