ZROZENÍ ŠAMPIONA

01.05.2014 12:20

Film podává příběh nesmělého černošského chlapce pocházející z chudinské čtvrti. Díky jedné křesťanské rodině je přijat na církevní školu, jinak ale bydlí spíš na ulici. Nemá nikoho ani žádné kamarády. Ujímá se jej další rodina, která současně mu nabízí novou perspektivu života. 

Přímo pohádkově vykonstruované podmínky, ve kterých se odvíjí příběh o záchraně zanedbaného a zpožděného dítěte z ulice nás přesto přivede k několika zamyšlením. Pomiňme bohatství rodiny, která navzdory vysokým příjmům dokáže žít v řádu, spořádaně a ještě si ponechává prostor pro smysluplnou vnímavost vůči potřebným. Pomiňme nepochopitelně souhlasnou reakci dvou dětí zvyklých na luxus a vysoký standart, které bez stopy řevnivosti a pohrdání přijmou mezi sebe jedince z jiné společenské vrstvy.

Pravdivé je vylíčení rozvoje mladého člověka, který ať už vyšel z jakýchkoliv podmínek, má v sobě skrytý velký potenciál sil rozvíjejících okolní společnost. Pravdivý je i popis působení rodiny na vykořeněného jednotlivce, kterému se začínají vytvářet pevné stupně priorit pro budování spokojeného života. Pravdivá je i velmi důležitá spolupráce mezi učiteli, kteří se shodnou na metodách vedoucích dítě k úspěšnému rozvinutí schopností. Pravdivá je i odvaha, kterou každý křesťan potřebuje, aby vystoupil z řady, z konformních návyků a jednal svobodně podle svého nejlepšího svědomí, jedná-li se o účinnou pomoc druhému.