Úvod

30.03.2014 11:53

 

Chvála Kristu!

 

V Roce víry nás papež Benedikt XVI. vybídl k upevnění a prohloubení naší osobní víry, která se má stát součástí naší každodennosti. Nejenom v tom roce, ale i nadále máme směřovat k podstatě naší víry, která nespočívá v dodržování souboru příkazů a zákazů, ale jedná se především o osobní vztah s živým Bohem.

Tento osobní a živý vztah s Bohem rozvíjíme především skrze modlitbu. Proto také náš olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner už mnohokrát vybízel k tomu, aby ve farnostech vznikaly modlitební skupinky, v nichž se budou věřící různými způsoby učit poznávat Boha a setkávat se s ním v modlitbě.

 

Z olomouckého katechetického centra jsme pro podporu těchto výzev (k obnovení a prohloubení naší víry a navazování a prohlubování osobního vztahu s Bohem skrze modlitbu) připravili materiály pro katecheze o modlitbě. Zpracované materiály vychází z Katechismu katolické církve, YOUCATu, a textů generálních audiencí Svatého otce k tématu Modlitba. Katecheze jsou určené pro společenství dospělých křesťanů. Jejich účelem je tímto způsobem také podpořit setkávání dospělých při společné modlitbě a vzdělávání se v oblasti víry katolické církve. Doporučujeme, aby se skupinka scházela jednou za týden nebo minimálně jednou za 14 dní.

 

Materiály ke katechezi:

Pro každou katechezi jsme připravili soubor materiálů, který se skládá z podpůrného textu, powerpointu, PDF, příloh a „kartičky“.

Základ pro katechezi tvoří podpůrný text. Text má sloužit jako pomoc pro animátora skupinky. Není určen k předčítání, ale spíše předkládá jednotlivé body k promyšlení, zamyšlení či diskusi. Doporučujeme, aby si animátor tyto body nejprve sám promeditoval a doplnil o konkrétní příklady ze života (podle skupinky, kterou má před sebou) a osobní svědectví života víry. Katecheze má být doprovázením člověka po osobní cestě víry, proto je třeba pečlivě zvážit konkrétní výklad a příklady, aby skutečně promlouvaly k přítomnému adresátovi.

Powerpoint je určen k promítnutí účastníkům katecheze. Předkládá hlavní myšlenky pro katechezi. Pokud nemáte k dispozici potřebou techniku, můžete si ten samý text otevřít a vytisknout ve formátu PDF.

Součástí některých dílů jsou přílohy, které doplňují dané téma. 

Soubor materiálů obsahuje dále kartičku, kterou má dostat každý účastník na začátku katecheze. Tato kartička obsahuje některé z myšlenek probíraného tématu, námět pro jejich uvedení do osobního života, prostor k vlastním poznámkám, někdy také konkrétní modlitbu. Tento text doporučujeme vytisknout na list formátu A5 – oboustranně.

Celé provedení katecheze vždy záleží především na osobnosti katechety a na konkrétní skupince, pro niž je katecheze určena.

 

Vám, kteří budete tento materiál používat, přejeme, ať Vám katecheze pomůžou při znovuobjevování Boha ve Vašem životě a prohlubování vztahu s Ním, a takto naplní Vaše rodiny i farnosti křesťanskou láskou, radostí a pokojem.