Prostor Ticha

10.03.2015 08:28

Dokumentární film o zakládání trapistického kláštera v Čechách.

 

Dokumentární film režisérky Marie Šandové ukazuje na každodenní život trapistických mnichů v cisterciáckém klášteře i mimo něj a průběh stavby kláštera, který vznikl z ruiny barokní usedlosti. Součástí snímku je i svěcení nového kostela plzeňským biskupem Františkem Radkovským, který při této příležitosti zdůrazňuje přínos kláštera k duchovní obnově života v Čechách.

I když snímek představuje život mnichů především jako kontemplativní způsob života, nechybí ani obraz obyčejného všedního života, ať už se jedná o studium, práci na stavbě, v zemědělství nebo při výrobě klášterní hořčice, kterými mniši tráví své dny. Zvláštním způsobem zde tak vystupuje spojení práce a modlitby.

Snímek působí velmi pokojným dojmem, vede člověka k zamyšlení a vyvolává v něm další otázky. Film je dlouhý 33 minut, proto je vhodný i do vyučovacích hodin. Jistě by bylo dobré udělat předem pro žáky krátké seznámení se snímkem a říci také něco více k řeholnímu život jako takovému. Snímek je vhodný především pro dospívající mládež přibližně od 8. třídy základní školy, záleží však na schopnostech třídy a uvážení katechety. Možnost využít také k přípravě biřmovanců, pro mládež hledající své povolání či katechezím k roku zasvěceného života.