PŘÍBĚH JEŽÍŠE KRISTA

29.04.2014 15:39

 

Ježíšovo učení není jen pro dospělé, ale také pro děti. Vždyť on sám napomínal učedníky, ať nebrání dětem přicházet k němu. Z tohoto evangelního poselství vychází film Příběh Ježíše Krista.

Jedná se o film o životě Pána Ježíše z pohledu dětí. Hlavními protagonisty filmu jsou židovské děti Káleb, Sára a jejich kamarádi, kteří bedlivě sledují život a učení Pána Ježíše a zázraky, které dělá. Je zde také zachyceno, jak Ježíšovo působení prožívají jejich rodiny. Film je určen dětem ve věku 7 – 14 let. Dá se využít při hodinách náboženství i při katechezích. Vzhledem k tomu, že film nepochází z katolického prostředí, nedoporučujeme jej pouštět celý, spíše vybrat vhodné pasáže pro uvedení tématu hodiny náboženství nebo katecheze. Snímek vznikl spojením scén původního filmu Ježíš s dotáčkami dětských hrdinů.