PŘÍBĚH JEPTIŠKY

30.04.2014 14:06

Vydavatelství Paulínky nabízí film režiséra Freda Zinnemanna z roku 1959, který má za sebou osm oscarovýci nominací: „Příběh jeptišky“.

Děj filmu se odehrává ve třicátých letech 20. století. Podává příběh mladé dívky pocházející z prominentní belgické rodiny, která vstupuje do kláštera, aby zde zasvětila svůj život Bohu a službě potřebným. Její velkou touhou je dostat se na misie do Belgického Konga. Už při přípravě na řeholní život – v době postulátu a noviciátu – zjišťuje, že život v klášteře není tak snadný, jak si představovala, a že duchovní život je skutečným bojem.

Divák má možnost si skrze tento příběh uvědomit zásadní skutečnosti duchovního života, které jsou platné jak pro duchovní, tak i pro laiky. Například si zde může lépe uvědomit význam ticha, jehož cílem je navázat kontakt s Bohem. Přitom toto ticho nijak neodporuje rozvoji vztahu s druhými a pomoci bližním. Současně zde vidíme, jak toto ticho dělá mladým postulantkám a novickám problémy. Ve tvářích starších sester pozorujeme, jaké toto ticho přineslo plody – vnější ticho pomáhá k vnitřnímu ztišení, která vytváří prostor k hlubšímu dialogu s Bohem, jehož plody jsou pokoj, vnitřní radost, mírnost, rozvážnost, moudrost. Dále zde můžeme vidět hodnotu zachovávání určitého řádu, kdy se sestry pomocí jednoduchých pravidel učí vycházet samy ze sebe, aby svůj život skutečně mohly zasvětit Bohu a bližním. Tato pravidla pak nemůžou být prováděna mechanicky, ale pouze s láskou.
Sestra Luke, jejíž příběh sledujeme, je však tak trochu rozervanec. Na jedné straně miluje Boha, bližního, práci, ale nikdy se nedokáže vzdát svého názoru, svého osobního hodnocení situace. Všechno řeší sama (třebaže i sama s Bohem v modlitbě), bez ochoty nechat si poradit někým druhým. Žije v klášteře, ale neustále „koketuje“ se světem, žije ve společenství sester, ale jako solitér. Po celou dobu jejího příběhu sklízí tato sestra – vnějškově dokonalá - divákovy sympatie, a o to více je bolestný závěr jejího příběhu jako sestry: odchod z kláštera. Jaké myšlenky z toho mohou plynout pro laika žijícího ve světě? Pokud chceme následovat Krista, musí On stát skutečně na prvním místě (i před naším egem), a další důležitý bod: pro křesťana je důležitý život ve společenství. Křesťan nemůže být solitérem. 
Vzhledem k tomu, že tento film je skutečně kvalitní, existuje zde jisté nebezpečí, že jeho sledování se pro diváka stane pouhým filmovým zážitkem. Přispívá k tomu ostatně také ten fakt, že žijeme v sekularizované společnosti, v níž se klade důraz na vlastní názory a emancipaci. I z těchto důvodů hrozí, že výše uvedené podněty ve filmu zůstanou pro dnešního diváka bez povšimnutí. Naproti tomu se však jedná o film, na němž lze ukázat některé důležité body křesťanského života, a proto rozhodně stojí za reflexi, zamyšlení a diskuzi. DVD můžete zakoupit např. na webu www.paulinky.cz za cenu 199 Kč.