PŘÍBĚH ABRAHÁMA, SYNA TERACHOVA

05.05.2014 15:29

 

Nakladatelství Paulínky vydalo koncem roku 2008 na DVD čtyřdílný dokument o Abrahámovi. Režisér Alberto Castellani při pátrání po tomto praotci využívá biblických i mimo biblických pramenů. Co se týká Bible, vychází převážně z knihy Genesis, a z mimobiblických využívá především Korán a Midraš. Místy zmiňuje také zápisky židovského historika Josefa Flavia. Hojně využívá výsledků archeologického zkoumání, poskytuje historické a zeměpisné informace. Dokumentem s krásnou biblickou krajinou nás provází slovo režiséra i křesťanských, židovských a muslimských odborníků.

DVD se nepochybně může stát užitečnou pomůckou pro učitele náboženství, dějepisu nebo pro katechetu, avšak v těchto souvislostech je nelze jenom pustit a s dětmi nebo katechizovanými sledovat. Hlavně z první části by měly být promítány pouze úryvky filmu jako doplnění výkladu nebo katecheze, to především pro velkou hutnost textu a nabytost informacemi. Vyučující či katecheta by se měl připravit také na to, že především islámská tradice uvádí příběhy a souvislosti, které v Bibli nejsou zaznamenány.

Každý ze čtyř dílů trvá 30 minut. První je úvodní a jak už bylo řečeno nabytý mnoha informacemi, ale také nádhernými obrazy. Každý z dalších dílů zpracovává dvě až tři různá témata, která je vhodné sledovat zvlášť, aby učitel či katecheta mohl vyzvednout konkrétní myšlenku z daného úseku Abrahámova života a také proto, aby se setkání s dětmi či farníky neproměnilo pasivním sledováním dokumentu, ale bylo k užitku všem přítomným, aby je neunavilo, ale spíše povzbudilo v jejich osobních duchovních životech.

DVD si můžete objednat na adrese www.paulinky.cz, v ceně 270,- Kč.