Popelka nazaretská

04.07.2014 14:59

V roce 1955 vytvořil Václav Renč v leopoldovské věznici básnickou sbírku Popelka nazaretská. Studenti a pedagogové SPgdŠ a SZŠ sv. Anežky České v Odrách se nechali tímto dílem inspirovat a vytvořili dramatizaci, v níž obsah básnické skladby propojili se životem autora. Výsledkem je čtyřicetiminutové pásmo, v němž scénickou složku doplňuje hudba a zpěv.