PAVOL VI.

30.04.2014 14:10

Životopisný film nabízí pohled na osobu a život papeže Pavla VI. (1897-1978) i dobové události a společnost, v níž žil jako kněz, biskup a papež. Film však papeže i celkové dění představuje pouze z jednoho úhlu pohledu. Proto doporučujeme, jestliže se film bude promítat v menších skupinkách, aby po jeho zhlédnutí následovala diskuse, která by doplnila a ucelila pohled na tohoto muže a dokončila některé témata, jež jsou ve filmu pouze naznačena. Papež Pavel VI. je pro církev významný především jako muž, který pokračoval v díle svého předchůdce papeže Jana XXIII., předsedal druhé polovině II. vatikánského koncilu, jejž také přivedl ke zdárnému konci, a po dokončení tohoto celocírkevního sněmu dbal o uvedení jeho reforem do života církve.
Film představuje Pavla VI. jako papeže v bouřlivých dobách, člověka, který musí čelit jako kněz fašistickému režimu, jako biskup a papež sociálním bouřím a také bouřím uvnitř církve. Dále je zde představen jako autor encykliky Humanae vitae, která mluví o posvátnosti manželské lásky a lidského života, dále také jako papež, který začal mezináboženský dialog, a především jako papež, který touží a volá po tom, aby křesťané pomáhali světu budovat civilizaci lásky.
Dále film nabízí například témata Boží prozřetelnost, svoboda člověka a jednota církve. Snímek připomíná tíživou situaci papežů, kteří na sobě vnímají velkou tíhu odpovědnosti vyplývající z dění v církvi i ve světě. Tuto tíhu na sobě nese i současný papež, a může se tak stát motivací pro to, abychom pro něj a také pro své kněze a biskupy častými modlitbami vyprošovali Boží požehnání a dary Ducha Svatého pro moudré a odvážné zastávání jejich služby.
Film je vhodný pro mládež a dospělé. Ve slovenském dabingu si jej můžete objednat na adrese: www.paulinky.cz, cena jednoho kompletu (2 DVD) je 499 Kč.