O BOZÍCH A LIDECH

30.04.2014 14:08

Film je inspirovaný skutečným příběhem sedmi francouzských cisterciáckých mnichů, kteří v 90. letech minulého století žili v komunitě v alžírském městě Tibhirine na severu Afriky. Děj příběhu nám zprvu poodkryje harmonický život těchto mnichů s místními muslimy, kterým se snaží křesťanská komunita pomáhat. Seznamuje nás s pozoruhodnou mozaikou každodenního života v klášteře naplněného modlitbou, rozjímáním a prací. Ve filmu je také vykreslován barvitý život muslimských domorodců oslavující například obřízku chlapce.
Do tohoto téměř idylického soužití však postupně začíná pronikat strach mnichů jak o sebe, tak i o obyvatele vesnice. Zdrojem strachu je stoupající násilí ze strany islámských fundamentalistů, kteří začali projevovat silnou nenávist vůči všem cizincům. Mniši, přestože tušili reálnou možnost napadení kláštera, odmítli vojenskou ochranu. Stály však před nimi závažné otázky, zda mají v klášteře zůstat nebo se odstěhovat? Jakým způsobem mají v této situaci vydat svědectví? S rostoucí hrozbou usmrcení nebo únosu se jeden mnich po druhém utvrzují v tom, že chtějí v klášteře zůstat za každou cenu. V tomto odhodlání vidí věrnost svému povolání, pro které se jako řeholníci rozhodli – zříci se svých představ o vlastním životě i způsobu smrti.
Po zhlédnutí filmu se přímo nabízí možnost diskuze např. ve skupině biřmovanců či dospělých o jejich osobním pohledu na nábožensky motivované násilí, o radikální oddanosti mnichů k vyslovenému závazku, síle přátelství a bratrství, které mezi s sebou řeholníci vytvořili.
Délka filmu je 118 minut a díky svým vizuálním a hudebním efektům nadchne nejednoho diváka, což ocenili i porotci na festivalu v Cannes, kteří filmu udělili Velkou cenu.
Slovenské znění tohoto snímku vytvořila TV Lux. U nás je film k dostání na DVD pod názvem „O bohoch a ľuďoch“ v křesťanských nakladatelstvích (např. www.paulinky.cz) za cenu 289 Kč. Stejnému tématu se věnuje také kniha Trapisté z Tibhirine - Novodobí mučedníci z Alžírska autora Iso Baumera, která nabízí podrobnější informace o osudech těchto trapistických mnichů. Kniha je k dostání např. na webovém portálu www.ikarmel.cz za 129 Kč.