Narodil se Král (2)

19.06.2014 13:59

 

Vánoční příběh známe již z mnoha vyprávění a interpretací, minimálně jej slyšíme jednou za rok. Animovaný film Narodil se král podává známý příběh zase v trochu jiném světle. Nechybí samozřejmě scény jako zvěstování anděla, který Marii přichází sdělit, že se stane matkou očekávaného židovského Krále, putování do Betléma, kde pro nastávající maminku není kousek místa kromě stáje, narození Ježíše, klanění pastýřů a později i mudrců, které do Betléma přivedla podivuhodná hvězda, útěk do Egypta a návrat do Nazareta.
Neobvyklé je uvedení příběhu, kdy je divákům představen Simeon a prorokyně Anna jako zástupci těch, kteří očekávají Mesiáše a věří, že se s ním setkají v chrámě. To se jim i vyplnilo. Maria opravdu s Josefem přichází do chrámu, aby Bohu obětovali narozeného Ježíše. Film představuje pěkný láskyplný vztah Marie a starostlivého Josefa a jejich důvěru v Boha, že nad nimi drží ochranou ruku i když prožívají těžké chvíle. Jejich protikladem je král Herodes, který se bojí o svou moc a postavení a snaží se i prostřednictvím násilí zmařit Boží záměry.
Délka filmu je 22 minut. Film je rozdělen na čtyři kapitoly: Narodil se král, Říkají mu Ježíš, Našli jsme Spasitele a Záchrana. Na konci filmu je připojen i krátký kvíz pro závěrečnou rekapitulaci. Toto DVD se dá využít při vyučování náboženství, farní či rodinné katechezi. Můžete si ho zapůjčit na našem centru, zakoupit v prodejně Matice cyrilometodějské nebo objednat přes internet např. na www.paulinky.cz. Cena je 250 Kč.