NA ROZCESTÍ

11.09.2014 10:11

Značná část křesťanských filmů zabývajících se tématy dnešní doby, které byly natočeny v USA, českého diváka příliš neosloví. Připadají mu často schematické, někdy až vyumělkované, většinou s pohádkově nereálným dějem. Snímek „Na rozcestí“ režiséra Billyho Duka, jehož tématem jsou rozličné problémy v rodinných vztazích, však z této řady poněkud vybočuje.

Filmový příběh líčí těžké období manželského páru Dave a Clarice Johnsonových. Tito manželé, stejně jako jiné páry, vstupovali do manželského svazku s nadějnými vyhlídkami na krásnou budoucnost. Těšili se na to, že se budou mít stále více rádi, oba udělají skvělou sportovní a pracovní kariéru, a vydělají také slušné peníze. Po letech se jim však tyto sny začínají hroutit. Dave se kvůli zranění musí vzdát snu o baseballové hvězdě, a začne proto s podnikáním ve stavebnictví a trénováním dětského sportovního týmu. Clarice se zase chce stát nejlepší realitní makléřkou a touží po vysokém životním standardu. V honbě za kariérou však začíná zanedbávat svého muže, kterému vyčítá, že se jí málo věnuje a je stále pryč. Jejich vztah v té době dostává první vážné trhliny i kvůli tomu, že Clarice stále odsouvá rodinu a děti na pozdější dobu. Události začnou mít rychlý spád ve chvíli, kdy tito manželé kvůli hádce při jízdě autem havarují. Clarice utrpí komplikovanou zlomeninu nohy, kvůli níž je na dlouhou dobu upoutána na invalidní vozík, což ji velmi deprimuje. Po návratu z nemocnice o ní kromě Davea pečuje také její matka, která se však stává příčinou dalšího rozvratu vztahu mezi manželi. Deveova tchyně totiž neměla dobré manželství, z čehož pramení její kritický pohled na muže, včetně jejího zetě Davea, kterému to dává jednoznačně najevo. V dusné atmosféře se Dave stále více své ženě odcizuje, až nakonec odchází pryč z domu. Osamělý Dave hledá oporu v přátelství s fyzioterapeutkou, která pomáhala jeho manželce Clarice s rekonvalescencí. I zde však dochází k velkému neštěstí, když její jediný syn, talentovaný plavec, utrpí při jednom závodu smrtelný úraz. Ve chvíli největšího smutku u všech aktérů příběhu se Clarice rozhoduje pro záchranu manželství. Vymaňuje se z vlivu své matky, a rozhoduje se poprosit svého muže o usmíření. Také Dave v té době překonává pokušení jít do nového vztahu, a porušit tak manželský slib.

V celém filmu se výrazně ale zároveň nenásilně prolíná pohled na manželství jako svátost, jako Boží dar. Poselstvím snímku je ukázat manželství jako cennou hodnotu, pro kterou má cenu něco obětovat a za ni bojovat. Je zde však zdůrazněno, že člověk sám je často slabý na to, aby překonával nejrůznější těžkosti a krize, které do manželství přicházejí. Oporou a posilou v těžkých chvílích i ve chvílích radosti je vždy Bůh, který člověka nikdy neopouští, pokud jej sám člověk neodmítne. Symbolem této myšlenky je ve filmu provaz ze tří pramenů, který oddávající duchovní omotal při svatbě kolem Davea a Clarice. Ony prameny symbolizují tři „jednotky“, s jejichž pomocí může být manželství pevné a zároveň šťastné: manžel – manželka – Bůh. Film tak nabízí celou řadu podnětů k zamyšlení a kromě toho je poměrně dobře zpracovaný. Snímek doporučujeme k promítání žákům 8. a 9. tříd, středoškolákům, manželům i do nejrůznějších společenství mládeže i dospělých. K dispozici je na katechetickém centru.