Milosrdný Samaritán (9)

10.06.2014 13:55

 

Štúdio Nádej vydalo v sérii Animované biblické příběhy Nového zákona také podobenství o milosrdném Samaritánovi, opatřené českou verzí. Délka filmu je 27 minut. Je vhodný již pro děti mladšího školního věku. Film dodržuje dějovou linii i hlavní poselství tak, jak je známe z Bible. Najdeme zde ale také jistá doplnění a obohacení. Postava milosrdného Samaritána má vlastní jméno, podobně jako jeho žena a děti. Jedná se o obchodníka s kořením. Stejně tak je zkonkretizována i postava přepadeného Žida. Příběh mimo jiné velmi dobře vykresluje vztah Židů a Samařanů. V některých scénách je přímo nepřehlédnutelné, jak Židé Samařany pohrdají, s jakým opovržením o nich hovoří. Film je doplněn jednoduchým kvízem s výběrem možností odpovědí. Každá správná odpověď má svůj biblický odkaz i náhled na místo ve filmu, které správnou odpověď potvrzuje a připomene. DVD je možné využít nejen při práci s biblickým textem, ale zároveň ukázkami z filmu může katecheta přiblížit vztah národnostních skupin Židů a Samařanů v době Ježíšově. DVD můžete zakoupit buď v prodejně Matice cyrilometodějské v Olomouci nebo přes internetové obchody www.ikarmel.cz či www.paulinky.cz. Cena je 250 Kč.