MEZI NEBEM A ZEMÍ

28.05.2014 15:04

 

Otec Pio se dnes již stal symbolem přijaté lásky a utrpení, muž modlitby a odevzdanosti do Boží vůle, synovské úcty k Matce Boží, člověk vybraný samotným Kristem, aby nesením kříže v podobě stigmat – fyzické bolesti vnější i trýznivého vnitřního zápasu za obrácení hříšníků – pomáhal smíření světa s Bohem. Jeho osobnost nenechala nikoho z jeho současníků v klidu. Nepřátelé zvyšovali úsilí ztrpčit mu život a zpochybnit zvolenou duchovní cestu, v přátelích rostl soucit a touha mu intenzívně pomáhat. Lidé vlažní ve víře se v blízkosti jeho absolutní vydanosti Bohu proměňovali v horlivé, hříšníci se setkávali s poznáním pravdy o sobě a odvraceli se od zla. Prostí a nevzdělaní, toužící po zázracích, které by upevnily jejich slabou víru, byli poučováni a učili se nahlížet na svou každodennost novým pohledem. Nadřízení otce Pia byli konfrontování se svou ochotou uvěřit pomluvám i se svým tvrdým srdcem, s pýchou na dosavadní vlastní duchovní jednání. Už za jeho života o něm kolovaly neobyčejné zkazky, v nichž se mísila pravda a úžas nad Božím jednáním s lidskou fantazií a představami.

Česky dabovaný film velmi srozumitelně prochází významné okamžiky života tohoto řeholníka na počátku usilovně hledajícího svůj životní úkol, Boží vůli a pak usilujícího jí dostát, zároveň představuje obyčejného člověka, kterému nebylo odňato nic lidského, ani temperament, intelekt, emoce a vnímání bolesti. Uvidíme cestu postupného odevzdávání sebe sama, poctivého úsilí proměňovat se uprostřed všedních úkolů a povinností.

Padre Pio z Pietrelciny, kapucínský mnich (1887–1968) byl svatořečen papežem Janem Pavlem II. 26. června 2002. Znamení o vyvolení svého učedníka nám ponechal Kristus i v podobě jeho neporušeného těla, které v roce 2012 mniši v klášteře San Giovanni Rotondo objevili při přemisťování ostatků tohoto světce.

 

Pro katechetickou práci nabízíme k inspiraci několik myšlenkových „zastavení“:

 

  1. DVD  „Zůstaň se mnou, Pane, abych slyšel tvůj hlas a následoval tě.“

 

4. minuta – co je to „temná noc“? Možná i naše bolestná touha, když druzí vypráví o zážitcích s Pánem, a já se cítím jako odmítnuté, Bohem nepovšimnuté dítě, které pořád nerozumí, o čem je řeč.

6. minuta – rozhodnutí jít za Kristem lze vzít v různé míře vážně. Jedna z podob absolutní vydanosti pak znamená přijat na sebe cizí viny a souhlasit s tresty, které si zasluhují. Tento postoj nás učí ochotněji a mlčky snášet drobné nepříjemnosti, když je můžeme obětovat za hříšníky.

25. minuta – „láska se nedá vysvětlit“, lze ji jen cítit. Je potřeba se připravit na to, že s rozhodnutím plnit vážně Boží vůli je spojené i překonávání bolestné nedůvěry okolí, často i těch nejbližších, která nás sráží a chce nám vzít odvahu.

31. minuta + ve filmu opakovaně – lidé se vždy fixují na charismatické osobnosti, touží po zázracích a přitom nevnímají přítomnost Boha ve svých vlastních obdarováních a možnostech. Tím může vznikat i duchovní závist, hlavně však pocit vztahovačnosti – nevidím dobro obecně, ale chci je pro sebe.

33. minuta – věda, která je poctivá při hledání pravdy, vždy míří k setkání s Bohem. Obrovské nebezpečí pro lidstvo vzniká, když se věda nechá zmanipulovat lidským názorem a zřekne se této poctivosti.

37. – 40. minuta – propustit dítě, když najde svou životní cestu odlišnou od představ rodičů, je vždy bolestné, ale společná láska vytváří most překlenující každé rozdělení.

42. – 45. minuta – bolest je projev lásky, a proto patří Bohu. Z odevzdání Bůh nechává vyrůst nové dílo a On sám při tom odstraňuje případné překážky.

55. minuta – povinnost vůči Bohu splní jen ten, kdo jedná podle svého svědomí.

58. – 59. a 89. minuta – tajemství bolesti nás přesahuje, nelze vysvětlit a pochopit, musíme se před ním sklonit. Navzdory modlitbám a lékařské pomoci mnohdy přichází smrt; když ji nepřijmeme, usadí se v nás její negativní stín a brání vyrůst dobrým plodům bolesti. Druhé zbavit bolesti nemůžeme, ale můžeme být s nimi a svou přítomností ulehčit její trýzeň.

61. - 62. minuta – duchové si váží lidské duše mnohem víc než lidé samotní. Exorcismus je vysvobození lidské duše z moci ďábla, ale lidé se často chovají jako obyvatelé v Gerase – hledí si jen svých problémů.

74. – 75. minuta – ctnost pokory a poslušnosti se získává, když protrpím bolest ducha v tichosti, když se smířím s nesmyslností podezírání a tlakem pomluv.

 

2. DVD     „Nikoliv má, ale tvá vůle se staň, ó přesladký Ježíši“

 

Celý druhý díl má dvě ústřední témata“ stavbu nemocnice v San Giovanni Rotondo a duchovní zápas uvnitř církve vyvolaný obdarováním otce Pia.

Už na počátku, v 9. – 11. minutě nás osloví myšlenka, která prolíná celým dalším dějem: Utrpení patří k životu a nelze se mu vyhnout, jen Kristus dává sílu k jeho snášení. A tak ani tvá víra nezná prostřední cestu – buď ji přijímáš ve všem, co tě potkává, a vnímáš Boha kolem sebe, nebo ji odmítáš a zůstáváš na vše sám.

34. – 37. minuta – Nic se nedá stavět na nenávisti. Je potřeba naučit se čekat, poslouchat, ať útočí nepřátelé jakkoliv. To vůbec neznamená zůstat pasívní. Naopak je třeba začít intenzivní duchovní boj „v zátylí“ – nastupuje modlitba se vší svou úderností, pravidelností a vytrvalostí.

Svědectví hlavní postavy nás opakovaně přivádí k rozjímání POSLUŠNOSTI. Namáhavý výstup k ní nám usnadní slova otce Pia: „Nezáleží na tom, čí vinou trpíme, ale na tom, že nakonec zvítězíme.“

Navzdory všem lidsky přitažlivým obdarováním, zvítězil i tento světec nad světem i zlem svou věrností daným slibům a poslušností.