Metodický den: Metody kritického myšlení a jejich využití ve výuce náboženstí a v katechezi

22.02.2018 16:27

 

Vede: P. Pavel Lazárek

Kde: Olomouc, Biskupské náměstí 2

Kdy: 28. duben 2018

Přihlašování: katecheti@arcibol.cz

 

Metody kritického myšlení

Jedná se o koncept praktických metod, technik a strategií, které vedou žáka k aktivnímu učení a současně vedou k rozvoji komunikace jak s pedagogem, tak mezi žáky navzájem. Ze třídy se tak stává učící se společenství schopné smysluplného zamýšlení nad danými tématy. Tyto metody se dají využít jako doplňující při jakémkoliv probíraném tématu v hodině náboženství, ale také v katechezi mládeže i dospělých.

 

Program:

9.00 – 12.00     Dopolední blok

12.00 – 13.00   Přestávka na oběd

13.00 – 15.00   Odpolední blok

15.00                Závěr