Metodický den: Kurz Výchova dětí na teenagerů

09.07.2018 14:17

 

Vedou manželé Güttnerovi
Termín: 22. září 2018
Čas 9.30 – 15.30
Místo: Olomouc, Biskupské nám. 2
Přihlašování: katecheti@arcibol.cz.

 

Formulář pro přihlášení na akci naleznete dole na této stránce.

 

Kurzy Výchova dětí a Výchova teenagerů jsou vytvořeny jako pomoc rodičům při výchově. Jedná se vždy o pět nebo deset setkání s různým tématům vztahujícím se k výchově dětí a komunikaci s nimi. Téma je prezentováno prostřednictvím krátkého videa, které je doprovázeno také zkušenostmi rodičů z celého světa. Na základě těchto videí účastníci vedou diskusi nad tématy. K tomu jim pomáhají předem vypracované podněty k této diskusi.
Náš metodický den bude určen kněžím a katechetům, kteří by se rádi věnovali také rodičům dětí, které učí v náboženství nebo mají ve farnosti. Účastníci metodického dne zde získají vhled do obou kurzů, na jeho základě budou schopni si sami ve svých farnostech a děkanátech tyto kurzy uspořádat či využít jejich bohaté nabídky při práci s rodiči dětí. Oba kurzy kromě videí mají také perfektně zpracované metodiky, které jsou pro animátory kurzu velkou pomocí.

 

https://www.manzelskevecery.cz/content/view/vychovadeti

 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

V souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) si Vás Arcibiskupství olomoucké, IČ 00445151 dovoluje informovat, že o Vaší osobě bude zpracovávat osobní údaje. Společnost (dále také jako "správce") bude v pozici správce zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem vyřízení Vašeho požadavku. Další informace o zpracování a ochraně osobních údajů naleznete na stránkách správce pod odkazem GDPR a jsou dostupné na adrese https://www.katechetiolomouc.cz/gdpr/. Zaškrtnutím tohoto pole potvrzujete, že Vám byla poskytnuta informace o zpracování osobních údajů.