Matka Tereza - pero v Boží ruce

29.04.2014 17:44

Tento film se věnuje známé osobnosti – blahoslavené Matce Tereze (1910–1997), misionářce z indické Kalkaty. Snímek má 200 minut a je na dvou DVD nosičích. Celý film je tedy značně dlouhý (trvá více než tři hodiny). Pro využití při katechezi nebo na téma ve společenství proto doporučujeme výběr některých podstatných myšlenek v krátkých pasážích z filmu. K tomu přikládáme krátkou inspiraci:


1. DVD

První DVD uvádí diváka do děje filmu. Může zde sledovat dětství a mládí Matky Terezy až po její rozhodnutí zcela zasvětit svůj život Kristu, který je přítomen v těch posledních nejubožejších a nejpotřebnějších. Již tento, dá se říci úvod k celému dalšímu životu Matky Terezy, nám poskytuje několik myšlenek důležitých pro život křesťana. Jedním z poselství je skutečnost, že vše, co Matka Tereza žila a dělala, se naučila již v dětství ve své rodině. Další inspirace na prvním DVD najdete zde: 

- 64. minuta (ale i v jiných úsecích): Vidíme zde útoky obyvatel Kalkaty na dílo Matky Terezy. Tyto scény rozvíjejí myšlenku: Když se člověk snaží konat dobré dílo, často namísto úspěchu přijdou do cesty překážky, které se mu v tom snaží zabránit. Matka Tereza nám může být vzorem pro svou trpělivost a pokoru v těchto situacích.

- 68. minuta: Zde film nabízí dialog, který vystihuje charakteristiku kongregace Misionářek lásky, které Matka Tereza založila.


2. DVD

Začátek: Opět reportáž proti Matce Tereze a jejímu dílu.

Následuje scéna, ve které Matka Tereza instruuje dívky, které jdou poprvé sloužit nemocným. V této instrukci je vyjádřena jedna z charakteristik služby Misionářek lásky, a to úsměv. Tímto mohou být tyto sestry inspirací také pro náš každodenní život.

- 20,45 až 28. minuta: Sled scén, které popisují, jak se Pán staral o své dílo, které konal prostřednictvím Matky Terezy. Bůh nepotřebuje žádné strategie a plány, ale jenom to, abychom mu důvěřovali. On sám si pak už vše povede.

- 64. až 66. minuta: V dialogu s knězem zde Matka Tereza mluví o noci ducha, kterou prožívala 40 let.

- 74. minuta: Modlitba Matky Terezy.


Na těchto několika pasážích jsme si ukázali možnost katechetického uchopení celého filmu. Tento způsob práce s filmy doporučujeme všem těm, kteří je chtějí využít filmy tohoto typu jako vhodný doplněk výuky či katecheze. DVD si můžete zapůjčit u nás na centru, případně je k dostání v nejrůznějších internetových obchodech, např. na www.paulinky.cz za 399 Kč.