Lazar žije (15)

04.06.2014 13:43

 

S velikonoční tématikou přichází DVD animované řady biblických příběhů Nového zákona, které má název Lazar žije. Díky tomuto dílu se děti mohou lépe uvědomit, co je to věčný život, vzkříšení, přátelství, co zmůže víra v Ježíšovu moc. Největší strach má člověk ze smrti, pokud neuvěří, že Ježíš má moc i nad ní, proto život nekončí touto smutnou událostí. Pokud bychom si přečetli text o vzkříšení Lazara, napsaný podle evangelisty Jana v 11. kapitole, zjistili bychom, že zpracovaný animovaný film se ho striktně nedrží. Film je obohacen o mnoho vymyšlených scén, které dotváří celkový děj. Je nutné je brát proto s velkou rezervou a děti o dodaných scénách informovat. Je zde například představena osobnost Lazara, který se snaží se svými sestrami pomáhat malomocným, mezi kterými je i jeho přítel Šimon s dcerou Sárou. Rozhovor ze známé scény, kdy Marta obsluhuje Ježíše, zatímco její sestra Marie Mu naslouchá, také není zakotven v Písmu. Tématem rozhovoru v této části filmu je strach ze smrti. Kristus dává Marii naději, že smrt bude poražena. Ve filmu je pěkně vylíčeno Lazarovo vzkříšení propojené s Ježíšovým zmrtvýchvstáním, kterým je film ukončen. K filmu naleznete na stránkách Studia nadej další doplňkové materiály, např. omalovánky, osmisměrky, aj. DVD je k dispozici na měsíční zapůjčení na katechetickém centru. Můžete si je také objednat za cenu 250 Kč na adrese viera.macikova(a)maranatha.cz nebo tel: 224 210 571 (případně v e-shopu na www.maranatha.cz nebo www.paulinky.cz).