Král David

01.05.2014 12:31

Filmový příběh o králi Davidovi zachycuje poutavým způsobem životní příběh této významné starozákonní postavy a s ním zároveň i dějiny celého Izraele. Ze zapomenutého pasáčka ovcí se díky Hospodinovu vyvolení stává neohrožený bojovník a ochránce Izraele utiskovaného okolními národy (zejména Pelištejci) a nakonec izraelský král. Za všemi Davidovými úspěchy stojí především jeho velká důvěra v Hospodina a poslušnost vůči Němu. Bůh jej za to obdarovává svou ochranou, požehnáním i bohatstvím a politickými úspěchy. V celém filmu vystupují jako zásadní především dvě události: konflikt s králem Saulem a později také Davidův hřích s Bat-šebou. 

Přestože je celý film animovaný, je zpracován velmi dramaticky a realisticky. Osudy jednotlivých postav i celého izraelského národa jsou divákovi líčeny bez nádechu sentimentality, ale naopak se zde vyjevuje krutost a tvrdé podmínky doby, ve které se celý příběh odehrává; nechybí řada bitev a různých dobrodružných scén. Děj se však tematicky drží poměrně přesně obsahu biblických textů, především 2. knihy Samuelovy. Domnívám se, že film je díky svému realistickému vylíčení Davidova příběhu možné promítat lidem různých věkových skupin – tedy nejenom žákům na ZŠ, ale i mládeži, dospělým nebo seniorům. Výhodou je poměrně podrobné rozpracování jednotlivých událostí, takže je možné využít jednotlivou pasáž z filmu buď jako doplnění, nebo úvod ke katechezím, případně můžete film využít pro oživení i v hodinách náboženství, kde budete s dětmi tuto starozákonní postavu probírat.

Film si můžete vypůjčit na našem katechetickém centru, nebo si jej objednat na adrese www.gimel.cz. Tento snímek už dříve odvysílala také TV Noe.