KDO JE PAPEŽ FRANTIŠEK?

12.05.2014 15:07

 

Již rok se prostřednictvím televizních přenosů, každodenních homilií a četných knížek setkáváme s papežem Františkem. Nakladatelství Paulínky nabízí španělský dokumentární film, který se snaží představit život a působení kardinála Bergoglia před tím, než usedl na papežský stolec. Na začátku tento dokument představuje ve zkratce celý jeho život, na konci nabízí sestřih ukázek jeho promluv a aktivit coby arcibiskupa arcidiecéze Buenos Aires. Tento setřích představuje jakési „puzzle“, které vykresluje osobnost arcibiskupa a kardinála Bergoglia. Je zde ukázaný, jak jsme již zvyklí, ve své obyčejnosti, ale současně také jako odvážný pastýř. V jeho promluvách se objevují témata modlitba, eucharistie, Panna Maria, svědectví křesťanského života a misijní charakter víry. Prostřední část dokumentu nastiňuje odstoupení papeže Benedikta a zabývá se volbou nového papeže. Celý dokument je pak prolnut komentáři teologů, jezuitů a křesťanských reportérů.

Snímek trvá 44 minut a je možné jej využít v hodinách náboženství při seznámení s osobou papeže Františka či probírání tématu volba papeže. K bližšímu seznámení se s papežem Františkem doporučujeme jeho každodenní homilie, které pravidelně vychází online na www.radiovaticana.cz.