Katecheze v dějinách a současnosti

12.04.2012 13:26

proglas.jpgVzdělávací cyklus na Radiu Proglas
Od začátku října 2011 do konce března 2012 vysílalo Radio Proglas sérii vzdělávacích pořadů, která byla věnována tématu katecheze. Jednalo se o pokus o zjednodušený úvod do pochopení, co je katecheze naší církve, jak byla praktikována v minulosti a co je dobré vědět, když ji chceme dělat v dnešní době. Pořad měl formu rozhovoru vedeného s doc. Ludvíkem Dřímalem, který vyučuje katechetiku na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci. Seriál obsahuje 25 dílů po asi 20 minutách. Všechny díly tohoto pořadu si v současné době můžete poslechnout v audio-archivu Proglasu zde. Pořad doporučujeme zvláště všem katechetům a kněžím!