Seminář: Katecheze Dobrého pastýře

22.02.2018 16:09

 

Kde: Olomouc, Biskupské nám. 2 (budova kurie)

Kdy: 26. květen 2018

čas: 9.00 - 15.00

Přihlašování: katecheti@arcibol.cz

 

Seminář bude zaměřený na seznámení s katechetickým programem Katecheze Dobrého pastýře (dále KDP). Program KDP za pomoci montessoriánské pedagogiky přibližuje dětem biblické a liturgické základy. Uvádí je jednak do liturgického prostoru a liturgického slavení, jednak do biblického poselství. Více informací o tomto programu se dočtete: zde. 

 

Seminář proběhne pod vedením ThLic. Ing. Marie Zimmermannové, Th.D. a Mgr. Marcely Fojtíkové Roubalové, PhD.  Je určen rodičům, kněžím, učitelům MŠ a ZŠ, katechetům, kteří se věnují katechezi ve věku 3-9 let.

 

Obsah semináře:

  • Celkové představení programu
  • Způsob práce s dětmi
  • Představení obsahů programu KDP
  • Praktické ukázky k jednotlivým tematickým celkům