Ježíš žije! (20)

15.05.2014 13:53

 

Tento poutavý třicetiminutový příběh Velké noci Vám může být pomocníkem při výkladu tématu Velikonoce v hodinách náboženství, ve farních společenstvích nebo rovněž doma. Součástí DVD jsou opět bonusy ve formě kvízů a odkazů na aktivity po shlédnutí příběhu.
Děj příběhu je katechetům, animátorům i dětem dobře známý. Poté, co Ježíš zemřel na kříži, všichni ztratili naději. Apoštolové jsou zklamaní a ukrývají se, protože sami mají strach ze smrti. K Pilátovi přichází Josef z Arimatie s prosbou, aby mohl sejmout Ježíše z kříže a pohřbít ho. Pilát souhlasí a Ježíšovo tělo je uloženo do hrobu. Kaifáš má obavy, že Ježíšovo tělo někdo ukradne, proto nechá postavit ke hrobu stráže. Když přichází třetího dne po Ježíšově smrti ženy ke hrobu, aby ho pomazaly vonnými oleji, kámen od hrobu je odvalený. Ženy se vyděsily, kdo Pánovo tělo ukradl. Setkávají se s andělem, který jim zvěstuje, že Kristus vstal z mrtvých. Ženy to běží povědět apoštolům, kteří tomu ale zprvu nevěří. Marie Magdalská se setkává osobně se vzkříšeným Kristem. Pozná ho, až když k ní Ježíš promluví. Zvěstuje tuto radostnou zprávu apoštolům, ale ti jí opět nevěří. Až když Kristus stojí uprostřed apoštolů a oni si mohou na něj sáhnout, vědí, že Ježíš vstal z mrtvých. V příběhu také vystupuje postava nevěřícího Tomáše, ve které se často sami můžeme najít. K dalšímu setkání apoštolů s Ježíšem dochází na moři, kdy zoufalí apoštolové nemohou nic ulovit. Neznámý muž je vybízí k tomu, aby hodili sítě napravo od lodi. Síť je během chvíle plná ryb. Když učedníci sedí s Kristem u ohně, přichází známý dialog mezi Kristem a Šimonem Petrem. Pán se třikrát po sobě ptá, zda-li ho Petr miluje. Petr odpovídá „ano“. Kristus mu odkazuje Boží lid se slovy: „Pas mé beránky“. Ježíš se svými přáteli stráví ještě několik týdnů a poté před jejich zraky odchází ke svému Otci s ujištěním, že je stále s nimi, i když ho očima neuvidí. Anděl je vybízí, aby všem hlásali Krista a nebáli se.
Příběh je zpracovaný na podkladech Písma, ale rovněž se zde odrazila fantazie a interpretace autora, tudíž vše přesně nekoresponduje s Písmem. Je možné pracovat i s jednotlivými pasážemi filmu a ty dále rozvést, např. vzkříšení, nevěřící Tomáš, dialog mezi Kristem a Petrem, nanebevstoupení Krista, atd. Přes některé nedostatky je tento příběh zajímavě zpracovaný a ukazuje na nejdůležitější událost, bez které by náš pozemský život neměl smysl - tou je Kristovo vzkříšení a jeho stálá přítomnost mezi námi.
DVD lze objednat za cenu 250 Kč v e-shopu na: www.maranata.cz nebo www.gimel.cz.