Ježíš - království bez hranic

02.05.2014 12:32

Otroci i svobodní lidé, ženy i muži, ti všichni jsou dětmi jediného Boha, který jim otevírá království bez hranic, kde každý, který se řídí zákonem lásky, nalezne spásu a osvobození od hříchu... Tento úryvek z internetové recenze k filmu výstižně charakterizuje podtitulek z názvu. Toto poselství o Božím království, které je především královstvím lásky, přišel lidem zvěstovat právě Ježíš Kristus, pravý Bůh a pravý člověk, poslaný od Otce, aby vykoupil svět.

Italský animovaný film přibližuje především dětem život Pána Ježíše od jeho narození přes veřejné působení, smrt, zmrtvýchvstání až k nanebevstoupení. Film je zpracovaný spíše přehledově a průřezově, záměrem režiséra bylo spíše představit Kristův život a jeho učení jako celek. Proto je poměrně obtížné využít z celého film sekvenci popisující jednu událost jako katechetický materiál. Spíše je lépe pustit z filmu větší celek (např. velikonoční události) nebo film celý – má přibližně hodinu a půl. Ději ve filmu místy chybí dějový spád, pro děti může byt v některých pasážích zdlouhavý. Proto je vhodné se na film dopředu podívat, abyste věděli, s jakým materiálem budete konkrétně pracovat.

Film si můžete objednat v internetových obchodech na www.paulinky.cz nebo www.gimel.cz, případně je k zapůjčení i na našem katechetickém centru.