JEŽÍŠ

05.05.2014 15:27

 

Americký film Ježíš režiséra K. Connora byl sice natočen již v roce 1999, v českém znění ale vyšel teprve v loňském roce. Film je netradiční především tím, že je v něm Ježíšův život představen z pohledu jeho matky Marie. Ta je také ve filmu ústřední postavou, která se objevuje ve všech epizodách (obsahu snímku proto lépe odpovídá jeho původní název v anglickém znění „Marry, Mother of Jesus“). S ohledem na to byl také tvořen scénář filmu. Obsahuje totiž především ty biblické události, v nichž Maria figuruje – Ježíšovo narození, dětství (tyto dvě etapy zabírají největší část filmu), svatba v Káně, ukřižování. Proto ve filmu nenajdeme některé zásadní etapy z Ježíšova života (např. poslední večeře). Nutno také doplnit, že se tvůrci inspirovali biblickým textem pouze volně, takže občas se jedná spíše o vlastní tvorbu. Pokud bychom chtěli film hodnotit z katechetického nebo biblického hlediska, je třeba poukázat na některé jeho závažné nedostatky, které jsou výsledkem již zmiňovaných vlastních doplňků autorů. Jedná se o tendence přisuzovat Marii v židovské společnosti taková práva, jaká tehdy žena rozhodně neměla – např. v jedné krátké epizodě se Maria snaží bránit Židům kamenujícím cizoložnou ženu. Nepřijatelný je také výrok při jednom z dialogů Marie s Ježíšem, při němž označuje Janův křest za „svátost křtu“, atd. Mezi klady filmu můžeme naopak zařadit bezesporu odlišný pohled na evangelijní události, než na jaký jsme u těchto filmů zvyklí, a snahu určitým způsobem reflektovat roli a význam Panny Marie v Kristově vykupitelském díle. Tento pohled může být podnětem i k našemu zamyšlení. Ocenitelné jsou také některé krátké epizody filmu zdůrazňující určitý aspekt, který při četbě evangelia není na první pohled tak zřejmý (např. nenávistné chování nazaretské obce k Marii poté, co se vrací od Alžběty a je na ní patrné, že je v požehnaném stavu). I přes tato pozitiva film nelze jako celek doporučit jako vhodný katechetický materiál, protože je často zavádějící. Katecheticky použít by bylo možné pouze jednotlivé pasáže z filmu. Nejdříve ale doporučujeme podívat se na celý snímek a poté až vyhodnotit, co z něj by bylo příp. vhodné použít pro konkrétní společenství. DVD s filmem je možné zakoupit přes internetové nakladatelství www.gimel.cz. Cena je 179,- Kč (+poštovné).