Filip Neri. Buďte dobrí, ak možete.

07.07.2014 13:34

Studio Lux v roce 2008 vydalo ve slovenském znění italský film, který se snaží snad spíše ikonografickým způsobem představit osobnost tohoto světce, který bývá označován za patrona humoru.

Film uměleckým způsobem vystihuje osobitost tohoto světce, jeho nekonvenčnost, avšak zároveň hlubokou zbožnost a moudrost, pro kterou si jej vážili i papežové. Dále se film snaží vytihnout dobu a její těžkosti jak ve společnosti, tak také v církvi, také boj s ďáblem a jeho záludnými intrikami. Ukazuje také další dobové světce a snaží se vyjádřit jejich vzájemné srdečné vztahy a to i navzdory odlišnosti povah.

Stejně jako u jiných životopisných filmů o světcích ani zde není nutné věřit scénáři doslova. Spíše je dobré jej vnímat jako celek a takto si všímat jeho poselství, nebo vypíchnout některé jednotlivé epizody. Film je zpracován komediálním způsobem, což může jednoho diváky rozesmát, jiného pohoršit. Jeho shlédnutí vyžaduje tedy od diváka schopnost jakéhosi nadhledu, a také proto je film vhodný spíš pro dospělé a mládež a je lépe jej shlédnout po krátkém uvedení do tématu.