Evangelium pro děti – sada samolepek na letošní školní rok

18.08.2015 11:12

Ke katechezi dětí ve věku 5 – 9/10 let jsme pro nadcházející školní rok vydali sadu 43 samolepek se sešitkem na téma Ježíš v nedělních evangeliích (cyklus B/C). Svůj sešitek si dítě může vymalovat podle samolepky, kterou obdrží na danou neděli od začátku září 2015 až do konce června 2016. Doprovodná metodika obsahuje na každou neděli kromě krátkého motivačního příběhu také jednoduché vysvětlení hlavní myšlenky evangelia, nabízí možnost aktivního zapojení dítěte a modlitbu vycházející z tématu. Metodiku mohou využít kněží a katecheté jako inspiraci na slovo pro děti při mších svatých, farních setkáních, jako doplněk hodiny náboženství. Je vhodná i pro všechny rodiče nebo prarodiče k domácímu duchovnímu popovídání si s dětmi, také pokud se dítě nemohlo zúčastnit mše svaté s ostatními. Lze ji zvětšit na nástěnku, nakopírovat pro zájemce ve farnosti. Samolepky i metodiku si můžete objednat na kontaktech našeho centra.