DVD HRY S HUDBOU, POHYBEM A ZPĚVEM

29.04.2014 15:36

 

Známý český psychoterapeut Zdeněk Šimanovský, autor knih s hrami pro rozvoj osobnosti, natočil podle své knihy Hry s hudbou a techniky muzikoterapie dvě DVD. Tato DVD mají oproti knize tu výhodu, že zde můžeme vidět hry v přímém provedení dětí. DVD obsahuje vysvětlení her spolu s ukázkou jejich provedení se skupinou dětí. Před začátkem hry autor vždy vysvětlí její smysl.

První DVD Hry s hudbou, pohybem a zpěvem pro mladší děti je určeno dětem ve věku 4-9 let. DVD obsahuje dvě části. První je věnována předškolákům. Zde hry rozvíjejí u dětí zdravou muzikálnost, cit pro rytmus a schopnost zpívat si spontánně pro radost. Druhá část se pak týká her pro děti mladšího školního věku. Tyto hry mimo jejich muzikální zaměření poskytují dětem příležitost k lepšímu poznání sebe i druhých a prostor pro vyjádření emocí, rozvíjejí fantazii, komunikaci řečí těla a slovy, zdravé sebeprosazení, umožňují dětem, aby se zbavily napětí, odpočaly si a osvojily si schopnost dobře se uvolnit.

Druhé DVD Hry s hudbou, pohybem a zpěvem pro starší děti je zaměřené na starší děti ve věku 10-18 let. Obsahuje hry na úvod nějakého setkání, hry s rytmem, hry na aktivní odreagování, hudebně dramatické hry a hry pro uvolnění.

Tato DVD jsou určena pro učitele, vychovatele, vedoucí zájmových skupin, táborů i pro aktivní rodiče. Lze je využít pro zklidnění či aktivizaci žáků také při výuce náboženství nebo farní katechezi, při výletech či přespávání na faře. Obě DVD můžete zakoupit např. na webu www.obchod.portal.cz. Cena každého z nich je 351 Kč. Na stránkách www.knihcentrum.cz lze také zakoupit komplet obou DVD za výhodnou cenu 544 Kč s dopravou zdarma.