Credo recital

08.10.2014 14:15

 

Komunita Cenacolo vytvořila nádherné zdramatizování příběhu člověka a Boha obsažené v modlitbě Věřím – Credo. Obrovské přírodní podium u příležitosti Setkání mládeže v Medjugorji uvádí diváka do ráje na počátku, v pantomimickém tanci Adama a Evy přesvědčivě sděluje čistou radost prvních lidí ze sebe navzájem, ze stvořených věcí, jejich zmatek a paniku při prvním setkání se zlem. Velmi působivě popisuje následky této první zkušenosti podepisující se nejdříve rozbitím vztahu mezi nimi a následnou smršť pokušení, které okamžitě po hříchu na člověka útočí a spoutává ho. Výsledkem je vzájemné odcizení se, marné úsilí o prvotní blízkost a smutek rozlézající se celým stvořením. Pak vesmírem zaznívá linie Ježíšova rodokmenu až do okamžiku, kdy do dějin světa vstupuje nová dvojice- Josef a Maria. Strom z ráje poskytující dřevo na kříž Krista symbolizuje nepřerušitelnou nit Božího plánu záchrany.

Úžasná choreografie tanečníků, osvětlení, množství zapojených herců a nepřekonatelná režie sestry Elvíry vtáhnou diváka do děje evangelia zcela novým způsobem. Představitel Ježíše dává ve scénické podobě mnohem zřetelněji vyniknout Ježíšovu lidství, porozumění, jeho blízkosti s vrstevníky a přeneseně s každým obyčejným člověkem. Rozumíme náhle jinak jeho slovům, hlouběji se nás dotýkají. Velká scéna dává zřetelněji vyznít všem lidským emocem, zvětšuje radost, prohlubuje úžas, umocňuje mlčení. Cítíme tvrdost farizejů, primitivnost hrubosti i bezbřehou osamělost velkého smutku po ukřižování. Z hlubin předpeklí prosící ruce Ježíš vyprošťuje ze sítí zla. Pak přichází velký symbol shromážděné čistoty vykoupené Kristovou smrtí jako ráno Vzkříšení. A Matka vyprovázející svého Syna do věčného života.

Film je k dispozici v různých světových jazycích, nám nejbližší je slovenština. Ale slova nejsou důležitá, hudba, pohyb a alespoň základní znalost Písma jej umožňuje shlédnout s případným výkladem každému v jakémkoliv stupni víry. Je vhodným i vstupem pro první evangelizaci, seznámení se s obsahem naší víry působivou cestou v kostce.