Cesta světla pro děti

25.04.2014 11:05

Cesta světla je nová pobožnost, která navazuje na křížovou cestu. Tato pobožnost nás v dalších 14 zastaveních vede od prázdného hrobu přes setkání Vzkříšeného s učedníky až k Seslání Ducha Svatého. Jedná se tedy o rozjímání povelikonočních událostí. Na Centru pro katechezi v Olomouci jsme připravili brožurku „Cesta světla pro děti“, která provádí také děti touto pobožností. Děti se během pobožnosti seznámí s hlavními událostmi, které se staly po Kristově zmrtvýchvstání, a jsou přiměřeným způsobem uvedeny do jejich rozjímání. Tuto pobožnost je vhodné se modlit především v době velikonoční, protože rozjímá právě události doby velikonoční. S nabízenou brožurkou můžete pracovat v hodinách náboženství, při katechezích s dětmi, při pobožnostech pro děti i v rodinách. Brožurku „Cesta světla pro děti“ si můžete objednat buď na naší emailové adrese, nebo telefonicky na čísle 587 405 241.