BARABÁŠ

05.05.2014 15:20

 

Italský film Barabáš z roku 1962 je snímkem, který má i po více než 40 letech od svého vzniku stále schopnost oslovit a zaujmout. Tento film určitě nespadá do kategorie povrchních děl, které hrají pouze na city nebo mají za úkol diváka pobavit.

Hrdinou filmu je známý biblický zločinec Barabáš, jehož role je v pašijových událostech Nového zákona spíše okrajová. Autoři filmu se však inspirovali některými apokryfními texty a na jejich základě vytvořili podivuhodný životní osud tohoto vyvrhele společnosti, který byl propuštěn na svobodu, aby místo něj šel na smrt Ježíš Kristus. Barabáš se po svém propuštění nijak nezmění, a dá se opět na zločineckou dráhu. Při pokusu o krádež peněz určených pro chrám je však dopaden a odsouzen na práci do sirných dolů. Zde, v nelidských podmínkách se poprvé setkává s křesťanstvím v osobě jednoho z otroků. S ním se také zázračně zachrání při důlním výbuchu. Oba jsou pak posláni na římským venkov a odtud se dostávají až do Říma, kde se stávají gladiátory. Barabáš však zůstává stále tím starým zarputilým zločincem a o nějakém obrácení ke křesťanství u něj nemůže být ani řeč. Neobrátí jej ani mučenická smrt jeho přítele, který otevřeně vyznal svou víru, a byl proto popraven. Až teprve poté, co porazí v Koloseu nejlepšího bojovníka a je propuštěn na svobodu, začíná Barabáš uvažovat o smyslu svého života. Silnou zkušeností je pro něj požár Říma, při němž prochází konverzí a rozhoduje se pro Krista. Je však zatčen, uvězněn a spolu s ostatními křesťany lživě obviněnými ze zapálení Říma ukřižován. Až v závěru svého života Barabáš dochází k duchovnímu poznání Toho, který šel místo něj na smrt...

Snímek je poutavý především svou dramatičností a také rozporuplností hlavního hrdiny, jehož cesta k obrácení se rovná cestě životní. Zajímavou myšlenkou filmu je vyjádření lidského života jako příležitosti ke konverzi. V případě, že ji člověk odmítá a chce žít podle sebe, stává se mu život utrpením stejně jako Barabášovi. Ten stále jakoby uniká smrti, i když by si přál zemřít a umírá až ve chvíli, kdy se stává křesťanem. Smrt se tedy pro něj stává darem. Zároveň je také oslovující hrdinství a odvaha prvních křesťanů, které prostupují především druhou částí filmu.