Arcidiecézní setkání katechetů

21.11.2017 10:38

Téma: Misijní přirozenost církve. Společné zamyšlení nad výzvami papeže Františka a jejich uchopení v praxi

Kde: Velehrad (Poutní dům Stojanov)

Kdy: 2.-4. únor 2018

 

Přihlašovat se můžete na emailu velehrad@stojanov.cz nebo na telefonu 572 571 420.
 
Informace o cenách naleznete zde.
 
Začátek: V pátek v 17.00 - mše svatá
Závěr: V neděli v 12.00 - oběd
 

Progam:

    Pátek
           mše sv. (P. Petr Bulvas, doprovází scholička ze Starého Města u UH)
           Evangelii gaudium v praxi
 
    Sobota
            P. Josef Mikulášek: Církev jako svátost spásy. Impulzy pro rozvinutí misijního ducha v životě každého z nás.
            P. Petr Smolek: Církev v představách papeže Františka.
            Praktické náměty a inspiraci do katechetické praxe:
               Olga Loučková: Papežská misijní díla
               Šárka Koflerová: Jak se staví sen papeže Františka. Inspirace s Ostravsko-opavské diecéze. Zajímavosti zde.
               P. Jan Liška: Pastorace žáků druhého stupně ZŠ. Fotogalerie zde.
               Helena Polcrová: Vstupy do škol
          
            mše sv. v bazilice (P. Pavel Macura, doprovází schola z jeho farnosti)
            modlitební večer (P. Pavel Macura a schola z jeho farnosti)
 
    Neděle
           setkání a mše sv. s o. arcibiskupem Janem Grabnerem