Abrahám a Izák (1)

04.07.2014 14:00

 

V sadě animovaných biblických příběhů Starého zákona vyšlo i DVD s názvem Abraham a Izák. Podobně jako všechna ostatní DVD je i tento starozákonní filmový příběh rozčleněný na kapitoly. Jednotlivou kapitolu je možné využít jako doplnění výuky náboženství či katecheze. Podle osnov pro výuku náboženství vydané ČBK se starozákonní postavě Abrahama věnuje celý tematický celek v 5. ročníku. Téměř ke každému tématu je možné najít odkaz, úryvek ve filmu, který výuku oživí či doplní.
Film vykresluje Abramovo dlouhé a bolestné čekání na potomstvo, přijetí Hagar za manželku a narození syna Izmaela, příslib narození Izáka se změnou Abramova jména i obětování syna Izáka na hoře Moria. Film zachycuje také několik vedlejších epizod, které můžeme považovat za jakési vsuvky, které se neopírají o biblický text, např. Izákovo dětství. Mají však ve filmu smysl. Vykreslují například napjatý vztah mezi Izmaelem a Izákem, a tím i Hagar a Sáry. V některých scénách je  velmi dobře znázorněn výjimečný vztah mezi Abrahamem a Izákem. V závěru filmu je kladen velký důraz na Abrahámovu důvěru a poslušnost. Záměrně a výstižně nese poslední kapitola název: Bůh se postará.

Cena DVD je 250 Kč (+poštovné) Je možno si ho zapůjčit na Centrum pro katechezi v Olomouci nebo zakoupit např. přes internetové stránky www.paulinky.cz.