6. Modlitba v podobenství o farizeovi a celníkovi

15.09.2016 12:08

 

Podobenství o farizeovi a celníkovi (Lk 18,9-14)

Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství: „Dva lidé šli do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus a druhý celník. Farizeus se postavil a modlil se v duchu takto: ‚Bože děkuji Ti, že nejsem jako ostatní lidé: lupiči, podvodníci, cizoložníci nebo i támhleten celník. Postím se dvakrát za týden, odvádím desátky ze všech svých příjmů.‘ Celník však zůstal stát vzadu a neodvažoval se ani pozdvihnout oči k nebi, ale bil se v prsa a říkal: ‚Bože, buď milostiv mě hříšnému!‘ Říkám vám: Celník se vrátil domů ospravedlněn, ne však farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.


 
Text katecheze (doc);

Prezentace katecheze (ppt); Prezentace katecheze (pdf)