Boží slovo

 

 

 BOŽÍ SLOVO

35 VYUČOVACÍCH HODIN

JEDNOTLIVÁ TÉMATA SE BUDOU V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU DOPLŇOVAT

(6. a 7. třída)

 

 

Název

Cíl

Témata

Hodinová dotace

Bible

 

Bible jako Boží slovo

Poselství a základní rozdělení

-  Metodika: Pdfdoc.

-    Pracovní list 1:  Pdfdoc.

1

Bible je Boží slovo; Tradice

-  Metodika: Pdfdoc.

-    Pracovní list 1: Pdfdoc.

-     Pracovní list 2: Pdfdoc.

-  prezentace: zde

1

CELKEM:

2

Mojžíš

 

 

Boží slovo promlouvá do našeho života

 

Mojžíš – Vyvolení

-  Metodika: Pdfdoc.

-    Pracovní list: Pdfdoc.

-    Charakterová přímka: Pdf., doc.

1

Mojžíš – setkání s Božím slovem (hořící keř)

-  Metodika: Pdf, doc.

-    Pracovní list 1: Pdfdoc.

-    Pracovní list 2: Pdfdoc.

-   Pracovní list 3: Pdfdoc.

1

Mojžíš – setkání s Boží mocí (zázraky)

-  Metodika: Pdfdoc.

-    Pracovní list 1: Pdfdoc.

-    Prázdná tabulka: Pdf, doc.

-    Vyplněná tabulka pro rozstříhání: Pdf, doc.

1

CELKEM:

3

Desatero

 

 

Na cestě ke svobodě; smlouva; Bůh jako partner

 

Mojžíš – setkání s Boží věrností – smlouva – zaslíbená země

-  Metodika: Pdfdoc.

-    Pracovní list: Pdfdoc.

1

Desatero - největší přikázání Starého a Nového zákona

-  Metodika: Pdf, doc.

-    Pracovní list: Pdf, doc.

-    Příloha č. 1: Pdf, doc.

-    Příloha č. 2: Pdf, doc.

1

Desatero – vztah k člověku 1

-  Metodika: Pdf, doc.

-    Pracovní list: Pdf, doc.

1

Desatero – vztah k člověku 2

-  Metodika: Pdf, doc.

-    Pracovní list: Pdf, doc.

 

1

CELKEM:

4

Proroci

 

 

 

Maria

 

 

Předpověď Mesiáše

 

 

2

 

 

Slovo se stalo Tělem

Zvěstování + narození

-  Metodika: Pdf, doc.

-    Pracovní list: Pdf, doc.

1

Simeon a Anna

-  Metodika: Pdf, doc.

-    Pracovní list: Pdf, doc.

1

Nalezení v chrámě

-  Metodika: Pdf, doc.

-    Pracovní list: Pdf, doc.

1

CELKEM:

5

 

Ježíš Učitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povolání učedníků Mt 4

-  Metodika: Pdf, doc.

-    Pracovní list: Pdf, doc.

1

Kázání na hoře

 

Blahoslavenství

-  Metodika: Pdf, doc.

-    Pracovní list: Pdf, doc.

1

Modlitba Páně Mt 6,1-16

-  Metodika: Pdf, doc.

-    Pracovní list: Pdf, doc.

1

Rozličná napomenutí Mt 6,19-7,14

-  Metodika: Pdf, doc.

-    Pracovní list: Pdf, doc.

 

2

Podobenství o dvou stavitelích Mt 7,24-29

-  Metodika: Pdf, doc.

-    Pracovní list: Pdf, doc.

1

CELKEM:

6

Ježíš větší než proroci

Paralela s životem a znameními proroků (Eliáš, Mojžíš…)

 

 

6

 

 

CELKEM:

 

6

 

Ježíš jako Spasitel

 

Velikonoce

 

Poslední večeře – stará a nová smlouva

-  Metodika: Pdf, doc.

-    Pracovní list: Pdf, doc.

1

Zmrtvýchvstání – Emauzští učedníci

-  Metodika: Pdf, doc.

-    Pracovní list: Pdf, doc.

1

CELKEM:

 

2

Počátky církve

Letnice

 

Seslání Ducha Svatého

-  Metodika: Pdf, doc.

-    Pracovní list: Pdf, doc.

1

Petr

 

Uzdravení chromého

-  Metodika: Pdf, doc.

-    Pracovní list: Pdf, doc.,

1

Štěpán

 

Štěpán a jeho mučednická smrt

-  Metodika: Pdf, doc.

-    Pracovní list: Pdf, doc.

1

Pavel a jeho misie

Duch Svatý je vedl

Obrácení Saula

-  Metodika: Pdf, doc.

-    Pracovní list: Pdf, doc.

1

Pavlova cesta

-  Metodika: Pdf, doc.

-    Pracovní list: Pdf, doc.

1

Pavlova cesta

-  Metodika: Pdf, doc.

-    Pracovní list: Pdf, doc.

1

Pavlova cesta

-  Metodika: Pdf, doc.

-    Pracovní list: Pdf, doc.

 

1

CELKEM:

7

 

 

 

 BOŽÍ SLOVO

35 VYUČOVACÍCH HODIN

JEDNOTLIVÁ TÉMATA SE BUDOU V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU DOPLŇOVAT

(6. a 7. třída)

 

 

Název

Cíl

Témata

Hodinová dotace

Bible

 

Bible jako Boží slovo

Poselství a základní rozdělení

-  Metodika: Pdfdoc.

-    Pracovní list 1:  Pdfdoc.

1

Bible je Boží slovo; Tradice

-  Metodika: Pdfdoc.

-    Pracovní list 1: Pdfdoc.

-     Pracovní list 2: Pdfdoc.

-  prezentace: zde

1

CELKEM:

2

Mojžíš

 

 

Boží slovo promlouvá do našeho života

 

Mojžíš – Vyvolení

-  Metodika: Pdfdoc.

-    Pracovní list: Pdfdoc.

-    Charakterová přímka: Pdf., doc.

1

Mojžíš – setkání s Božím slovem (hořící keř)

-  Metodika: Pdf, doc.

-    Pracovní list 1: Pdfdoc.

-    Pracovní list 2: Pdfdoc.

-   Pracovní list 3: Pdfdoc.

1

Mojžíš – setkání s Boží mocí (zázraky)

-  Metodika: Pdfdoc.

-    Pracovní list 1: Pdfdoc.

-    Prázdná tabulka: Pdf, doc.

-    Vyplněná tabulka pro rozstříhání: Pdf, doc.

1

CELKEM:

3

Desatero

 

 

Na cestě ke svobodě; smlouva; Bůh jako partner

 

Mojžíš – setkání s Boží věrností – smlouva – zaslíbená země

-  Metodika: Pdfdoc.

-    Pracovní list: Pdfdoc.

1

Desatero – vztah k Bohu

-  Metodika: Pdf, doc.

-    Pracovní list: Pdf, doc.

1

Desatero – vztah k člověku 1

-  Metodika: Pdf, doc.

-    Pracovní list: Pdf, doc.

1

Desatero – vztah k člověku 2

-  Metodika: Pdf, doc.

-    Pracovní list: Pdf, doc.

 

1

CELKEM:

4

Proroci

 

 

 

Maria

 

 

Předpověď Mesiáše

 

 

2

 

 

Slovo se stalo Tělem

Zvěstování + narození

-  Metodika: Pdf, doc.

-    Pracovní list: Pdf, doc.

1

Simeon a Anna

-  Metodika: Pdf, doc.

-    Pracovní list: Pdf, doc.

1

Nalezení v chrámě

-  Metodika: Pdf, doc.

-    Pracovní list: Pdf, doc.

1

CELKEM:

5

 

Ježíš Učitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povolání učedníků Mt 4

-  Metodika: Pdf, doc.

-    Pracovní list: Pdf, doc.

1

Kázání na hoře

 

Blahoslavenství

-  Metodika: Pdf, doc.

-    Pracovní list: Pdf, doc.

1

Modlitba Páně Mt 6,1-16

-  Metodika: Pdf, doc.

-    Pracovní list: Pdf, doc.

1

Rozličná napomenutí Mt 6,19-7,14

-  Metodika: Pdf, doc.

-    Pracovní list: Pdf, doc.

 

2

Podobenství o dvou stavitelích Mt 7,24-29

-  Metodika: Pdf, doc.

-    Pracovní list: Pdf, doc.

1

CELKEM:

6

Ježíš větší než proroci

Paralela s životem a znameními proroků (Eliáš, Mojžíš…)

 

 

6

 

 

CELKEM:

 

6

 

Ježíš jako Spasitel

 

Velikonoce

 

Poslední večeře – stará a nová smlouva

-  Metodika: Pdf, doc.

-    Pracovní list: Pdf, doc.

1

Zmrtvýchvstání – Emauzští učedníci

-  Metodika: Pdf, doc.

-    Pracovní list: Pdf, doc.

1

CELKEM:

 

2

Počátky církve

Letnice

 

Seslání Ducha Svatého

-  Metodika: Pdf, doc.

-    Pracovní list: Pdf, doc.

1

Petr

 

Uzdravení chromého

-  Metodika: Pdf, doc.

-    Pracovní list: Pdf, doc.,

1

Štěpán

 

Štěpán a jeho mučednická smrt

-  Metodika: Pdf, doc.

-    Pracovní list: Pdf, doc.

1

Pavel a jeho misie

Duch Svatý je vedl

Obrácení Saula

-  Metodika: Pdf, doc.

-    Pracovní list: Pdf, doc.

1

Pavlova cesta

-  Metodika: Pdf, doc.

-    Pracovní list: Pdf, doc.

1

Pavlova cesta

-  Metodika: Pdf, doc.

-    Pracovní list: Pdf, doc.

1

Pavlova cesta

-  Metodika: Pdf, doc.

-    Pracovní list: Pdf, doc.

 

1

CELKEM:

7