Svátost smíření

Kající bohoslužby pro děti - náměty na promluvy

1. téma: Člověk ztracený následkem hříchu a opět nalezený Bohem

2. téma: Blahodárnost a současně nezbytnost odpuštění

3. téma: Uznání vlastní hříšnosti

Obrázky 


 

Zpovědní zrcadla pro dospělé

V této rubrice Vám také nabízíme některé materiály sloužící  pro přípravu ke svátosti smíření, a to jak blízkou individuální, tak vzdálenou skupinovou prostřednictvím katechezí na tato témata.

Otázky pro výchovu svědomí;

Zpytování svědomí - Otče náš;

Zpytování svědomí pro ženy;

Zpytování svědomí pro muže;

Netradiční zpovědní zrcadlo.

 

Meditace

Zde Vám nabízíme také meditaci nad obrazem Návrat marnotratného syna od malíře Rembrandta van Rijna.