Modlitba v Novém zákoně


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvky v této rubrice obsahují texty katechezí na téma "Modlitba", které nabízíme společenstvím dospělých.

Do prázdnin 2013 jsme zde uveřejnili 20 dílů těchto katechezí, které se věnovaly modlitbě z pohledu Starého zákona. Všechny naleznete v příslušné podrubrice.

V letošním školním roce 2013/2014 bude následovat 40 dílů katechezí věnujících se modlitbě v Novém zákoně a modlitbě v životě člověka.

Úvodní komentář ke katechezím - zde.

 

Všechny katecheze ke stažení v jednom souboru zde (zip).

 

Modlitba v Novém zákoně a životě člověka - katecheze

15.09.2016 14:11

37. Modlitba a vykročení do života. Závěrečná katecheze o modlitbě

  Tato katecheze tvoří závěr celku katechezí o modlitbě. Stejně jako ve dvou předchozích i zde se necháváme inspirovat promluvami papeže Františka.   Modlitba mě přivádí k životu Modlitba vždy nutně souvisí s konkrétním životem, který probíhá poté, co se „domodlím“.  Když se poctivě...
Celý článek
15.09.2016 14:10

36. Papež František: Modlitba musí být smělá a neodbytná

  Svatý otec František nás vybízí k odvážné, opravdové a vroucné modlitbě. Jako příklad takové modlitby uvádí Abraháma s následujícím komentářem: „Můžeme říci, že modlitba je vyjednávání s Pánem. Nebo můžeme také říci ještě důrazněji, že modlitba je stát se dotěrným, takřka otravuji...
Celý článek
15.09.2016 14:09

35. Papež František a modlitba Otče náš

  V této katechezi se zkusíme na modlitbu Otče náš podívat očima papeže Františka. Jak máme přistupovat k této modlitbě? Smířeni se svými bratry a sestrami. Protože pokud jsem v nějaké rozepři nebo se mně v hlavě honí spousta myšlenek vůči konkrétním lidem, ve kterých se mi...
Celý článek
15.09.2016 14:08

34. Ale zbav nás od zlého. Amen. (KKC, čl. 2850 – 2865)

  V dnešní katechezi se budeme zabývat poslední prosbou modlitby Otče náš. Ježíš nás naučil, že máme Otce prosit, aby nás zachránil od zlého. Aniž bychom si to uvědomovali, Zlý o nás neustále usiluje a není mu jedno, kdo jsem, kam kráčím a co je priorita v mém srdci a v mém...
Celý článek
15.09.2016 14:02

33. Neuveď nás v pokušení (KKC, čl. 2846-2849)

  Příběh o stvoření, který nám Bible předkládá na prvních stránkách, je nejen o pozitivní cestě vzniku světa, ale také o hříchu. Příběh o Adamovi a Evě nám připomíná, že každý občas rád trhá zakázané ovoce. Často upadáme do různých pokušení. Upadnout do pokušení znamená, že jsem si vědom...
Celý článek
15.09.2016 14:00

32. Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům (KKC, čl. 2838 - 2845)

  V této katechezi se budeme zabývat další prosbou modlitby Otče náš a to: „Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům“. Prosba možná někoho zaráží, někoho provokuje, jiného rozčiluje… Určitě by se nám více líbila bez dodatku: „jako i my odpouštíme našim viníkům“. Jenže aby...
Celý článek
15.09.2016 13:59

31. „Chléb náš vezdejší dej nám dnes“ (KKC, čl. 2828 - 2837)

  V této prosbě modlitby Páně je vyjádřena důvěra člověka, který uvěřil, že Ježíšova nabídka směřuje k naplněnosti života. Tato část evangelia Ježíše Krista velmi úzce souvisí s důvěrou vůči našemu nebeskému Otci: věříme, že on se o nás postará, a to nejen v duchovních...
Celý článek
15.09.2016 13:56

30. „Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi“ (KKC, čl. 2822-2827)

  Když v modlitbě Páně vyslovujeme tuto třetí prosbu „Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi“, prosíme Boha, aby se jeho láskyplný plán plně uskutečňoval na zemi, tak jako na nebi, a aby se naše vůle sjednocovala s vůlí jeho. Dokud lpíme na vlastních plánech, na své vůli, na...
Celý článek
15.09.2016 13:55

29. „Přijď království tvé“ (KKC, čl. 2816 - 2821)

  Tato prosba v modlitbě Páně je to nejvroucnější, co Ježíši leželo na srdci. Upřesňuje první prosbu, ve které jsme prosili, aby se na zemi posvětilo jméno našeho nebeského Otce, a nyní doplňujeme, že chceme, aby jeho království přišlo. Aby přišlo do mého srdce, do mého života. Ať přijde...
Celý článek
15.09.2016 13:52

28. Posvěť se jméno tvé (KKC, čl. 2803 - 2815)

  V této katechezi o modlitbě Otče náš se dostáváme k prosbám. Modlitba Páně obsahuje sedm proseb k Bohu Otci. První tři se více vztahují osobě Boha a zaměřují naši pozornost k jeho slávě. Lásce je vlastní myslet především na toho, koho miluje. Přivádějí nás k tomu, oč...
Celý článek
1 | 2 | 3 | 4 >>