Katecheze o liturgii

 
 
 
 

Všech 33 katechezí ke stažení v jednom souboru zde (zip).

 

Katecheze o liturgii

11.12.2014 11:20

13. Ambon, sedes, abak, kříž

  Slova, gesta a věci v liturgii jsou převzata z všeobecných lidských zkušeností. Liturgický význam a plnou účinnost nabývají ve vztahu k dějinám spásy. Liturgie je jejich památkou. Z toho plyne, že ta vnitřní, na první pohled neviditelná, účast vyžaduje přiměřené uvedení...
Celý článek
02.12.2014 14:02

12. Světlo. Oheň – rozžatá svíce. Oltářní plátno

  Dnešní katechezí pokračujeme v tématu z minulého týdne: symboly, gesta, znamení. V této katechezi bychom se chtěli věnovat symbolice světla, ohně, rozžaté svíce, oltářního plátna a bílé barvy. Také uvědomění si těchto obrazů nám pomůže hlouběji proniknout do slavení...
Celý článek
25.11.2014 14:12

11. Symboly, gesta, znamení. Voda

  Pokračování liturgických katechezí nyní budeme směřovat k symbolům, gestům a znamením, která využíváme při slavení liturgie. Tyto katecheze chtějí pomáhat k tomu, abychom se otevírali liturgii a tomu skrze to, co k nám promlouvá Bůh. V liturgii totiž neběží v první...
Celý článek
18.11.2014 17:23

10. Příchod na mši svatou a vstupní průvod

Příchod na mši svatou Překročíme-li práh kostela, jsme již doopravdy Boží lid v Božím domě. Nejsme zde nějakou náhodou. Byli jsme povoláni, pozváni a my jsme na toto pozvání reagovali. Každý přichází z nějakého konkrétního důvodu. Ty důvody jsme si řekli již dříve. Bohoslužebné shromáždění není...
Celý článek
10.11.2014 11:38

9. Mše svatá. Úvod

  Mše svatá je převládající označení nejdůležitější bohoslužby, ke které se schází křesťanská obec - v naší zemi říkáme, že je to farnost. Někde se schází i několik farností. Tato mše svatá se skládá z bohoslužby slova a eucharistie. Současný název mše pochází z latinského: Ite,...
Celý článek
03.11.2014 17:08

8. Dějiny liturgie IV. Období pozdního středověku a Tridentského koncilu

  V dnešní katechezi bychom se zastavili u dvou důležitých etap v liturgické katechezi z pohledu historie. A to je období pozdního středověku a Tridentského koncilu.   Období pozdního středověku je období hlubokého duchovního života jednotlivců, rodin a společnosti. Tehdejší...
Celý článek
29.10.2014 14:06

7. Dějiny liturgie III

  V dnešní katechezi se budeme zabývat křesťanstvím a liturgií 4. - 11. století. Je to doba, kdy liturgie nabývá slavnostnostního řádu, charakter osobního setkání s Ježíšem a osobní účast na jeho oběti jsou často překrývány obřady, symboly apod., které chtějí uctít velkého...
Celý článek
13.10.2014 11:04

6. Dějiny liturgie II. Apoštolská a poapoštolská doba

  V dnešní katechezi si budeme povídat o tom, jak se liturgie (a křesťanství) rozvíjela v prvních třech staletích. Tato velké dílo, které Bůh pro nás připravil, se mohlo odehrávat pouze ve společenství a skrze společenství. Příběh: V komunitě je síla   (1. obrázek...
Celý článek
07.10.2014 09:29

5. Dějiny liturgie I. Smlouva s Hospodinem

  Touto katechezí začínáme novou etapu liturgických katechezí, ve kterých se pokusíme přiblížit dějiny liturgie, tak aby nám pomohly upevnit náš osobní vztah ke Kristu skrytém v eucharistii, a lépe jsme mohli pochopit symboly a řád současné mše svaté.   Smlouva s...
Celý článek
29.09.2014 15:31

4. Příprava na mši svatou

  K úvodní modlitbě můžete využít nahrávku písně „Vítám“: Můžeme uvést slovy: Při dnešní katechezi se budeme zabývat přípravou ke mši svaté. Při tomto tématu je důležité si stále uvědomovat, k čemu se připravujeme. Připravujeme se na setkání s Pánem. A kdo je Pán? V této...
Celý článek
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>