Katecheze o liturgii

 
 
 
 

Všech 33 katechezí ke stažení v jednom souboru zde (zip).

 

Katecheze o liturgii

24.06.2015 17:32

33. Obřady svatého přijímání III a závěrečné obřady

  V dnešní katechezi končíme soubor katechezí k obřadům svatého přijímání. A tak bychom se mohli krátce zamyslet: Chodíme ke svatému přijímání rádi, nebo je nám to lhostejné? Nebo se spíš svatého přijímání straníme? Jedni se bojí, aby nebyli pokládáni za příliš zbožné. Jiní tam...
Celý článek
15.06.2015 07:46

32. Obřady svatého přijímání II

  V minulé katecheti jsme mluvili o obřadech svatého přijímání v obecné rovině. Dnes bychom se začali zabývat konkrétními úkony a gesty této části mše svaté.   Výzva k modlitbě Otče náš Obřady svatého přijímání začínají 5 možnými výzvami kněze, kterými kněz vyzývá ke...
Celý článek
10.06.2015 12:46

31. Závěr eucharistické modlitby a obřady svatého přijímání

  Doxologie Všechny eucharistické modlitby se zakončují modlitbou, tzv. doxologií. Jde o chválu Boha skrze Ježíše Krista v Duchu Svatém. Kněz na závěr eucharistické modlitby vezme do rukou patenu s proměněnými hostiemi a kalich s Krví Páně, pozvedne je a říká: „Skrze něho,...
Celý článek
04.06.2015 12:19

30. Eucharistická modlitba II.

  V minulé katechezi jsme si přiblížili eucharistickou modlitbu v obecné rovině. V úvodu si můžeme zopakovat: eucharistická modlitba obsahuje rozhodující svědectví křesťanské víry; v této modlitbě nám církev předkládá program křesťanského života a současně eucharistická...
Celý článek
13.05.2015 15:34

29. Eucharistická modlitba

  Středem a vrcholem celé slavnosti mše svaté je eucharistická modlitba. Tato modlitba se obrací k Bohu, našemu Otci. Tuto modlitbu nerozlučně přednáší kněz, Kristus a církev. Je to modlitba, ve které Bohu vzdáváme díky – modlitba díkůvzdání, modlitba epikléze, a také zároveň posvěcení...
Celý článek
05.05.2015 10:12

28. Preface

  Touto modlitbou, kterou kněz vždycky říká nebo zpívá nahlas, začíná eucharistická modlitba. Preface není jenom úvodem k eucharistické modlitbě, ale je jádrem, z něhož eucharistická modlitba vyrůstá. Tato modlitba má krásná starobylá slova, kterými kněz nebo biskup děkuje. Slova...
Celý článek
28.04.2015 09:37

27. Modlitba nad dary

  V našich katechezích o mši svaté jsme se dostali do druhé části mše svaté. V minulých katechezích jsme se zabývali obětními dary, přinášením darů, žehnací modlitbou nad dary apod. V této katechezi bychom si něco řekli o modlitbě, kterou pronáší kněz na závěr přinášení darů a...
Celý článek
15.04.2015 12:19

26. Příprava obětních darů

  Při bohoslužbě oběti se duchovně na jedné straně přenášíme do večeřadla, kde Ježíš při poslední večeři ustanovil svátost eucharistie, a současně také na Golgotu, kde se Syn reálně obětuje. V této katechezi si budeme spíše všímat rozměru hostiny, přinášením a přípravou obětních...
Celý článek
08.04.2015 12:24

25. Příprava k bohoslužbě oběti

  V této části katecheze bychom si přiblížili předměty, které se používají ve druhé části mše svaté a které bereme do rukou, když se připravuje obětní stůl ke slavení eucharistie. Jsou to kalich, patena - obětní miska, korporál, pala, purifikatorium a dále víno, hostie a voda. Všechny...
Celý článek
12.03.2015 07:59

24. Bohoslužba oběti

  Po bohoslužbě slova začíná eucharistická bohoslužba. Po kontemplaci Božího slova přecházíme od naslouchání ke skutkům, k akci. Vzorem pro bohoslužbu slova je večeře ve večeřadle, kde Ježíš hovoří k apoštolům o lásce, předává jim přikázání lásky a vzájemné jednoty, potom jim umývá nohy,...
Celý článek
1 | 2 | 3 | 4 >>