Hrané filmy

Životopisné filmy o svatých a jiných osobnostech

Na těchto stránkách představujeme také některé životopisné filmy. Rádi bychom vám podali určitý návod, jak je možné k obsahu těchto filmům katecheticky přistupovat.

Na prvním místě je důležité si uvědomit, že ve většině případů tyto filmy nepředkládají přesná historická fakta. Záměrem režiséra není z jednotlivých skutečných událostí sestavit život konkrétního člověka, tak jak se odehrál, ale cílem je spíše vykreslit obraz dané osoby – její povahové vlastnosti, způsob jednání, charakteristiku duchovní života atd. Proto také zfilmované scény, nebo i zakomponované příběhy, bývají často smyšlené. Nejdůležitější není konkrétní událost, ale především slova či gesta jednotlivých postav. Ze skutečného životopisu tedy autor scénáře často vybere jen několik stěžejních vět, které vystihují dílo, duši či osobnost daného člověka. A kolem těchto stěžejních vět je pak vytvořen nějaký příběh, děj filmu.

Pro katechetu (učitele, animátora), kterému záleží na tom, aby menší i větší diváci načerpali z bohatství života dané osobnosti pro sebe užitek, je důležité, aby nejprve tyto podstatné momenty (epizody) ve filmu našel on sám. Poté je vhodné, aby na tyto okamžiky upozornil i ostatní diváky (např. před farním promítáním), a to hned poté, co je uvede do logiky filmu.

Pokud má být film využit přímo při katechezi či výuce náboženství, doporučujeme pustit spíše jen tyto stěžejní pasáže (v minutáži cca 5-10 minut) a pak se již plně věnovat rozvinutí katechetou uvedeného tématu, jímž může být buď osobnost a dílo nějakého světce, nebo určitá hodnota, která je v daném úseku filmu zdůrazněná. Tento způsob katechetovy přípravy a práce může přispět k tomu, že sledování filmu nebude jen lacinou zábavou nebo pouhým diváckým zážitkem, ale naopak může mít velmi konkrétní přínos a význam pro duchovní život člověka, který se na film dívá.

Seznam recenzí - hrané filmy

29.04.2014 17:44

Matka Tereza - pero v Boží ruce

Tento film se věnuje známé osobnosti – blahoslavené Matce Tereze (1910–1997), misionářce z indické Kalkaty. Snímek má 200 minut a je na dvou DVD nosičích. Celý film je tedy značně dlouhý (trvá více než tři hodiny). Pro využití při katechezi nebo na téma ve společenství proto doporučujeme výběr...
Celý článek
29.04.2014 15:39

PŘÍBĚH JEŽÍŠE KRISTA

  Ježíšovo učení není jen pro dospělé, ale také pro děti. Vždyť on sám napomínal učedníky, ať nebrání dětem přicházet k němu. Z tohoto evangelního poselství vychází film Příběh Ježíše Krista. Jedná se o film o životě Pána Ježíše z pohledu dětí. Hlavními protagonisty filmu jsou...
Celý článek
29.04.2014 15:36

DVD HRY S HUDBOU, POHYBEM A ZPĚVEM

  Známý český psychoterapeut Zdeněk Šimanovský, autor knih s hrami pro rozvoj osobnosti, natočil podle své knihy Hry s hudbou a techniky muzikoterapie dvě DVD. Tato DVD mají oproti knize tu výhodu, že zde můžeme vidět hry v přímém provedení dětí. DVD obsahuje vysvětlení her spolu s...
Celý článek
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5