Hrané filmy

Životopisné filmy o svatých a jiných osobnostech

Na těchto stránkách představujeme také některé životopisné filmy. Rádi bychom vám podali určitý návod, jak je možné k obsahu těchto filmům katecheticky přistupovat.

Na prvním místě je důležité si uvědomit, že ve většině případů tyto filmy nepředkládají přesná historická fakta. Záměrem režiséra není z jednotlivých skutečných událostí sestavit život konkrétního člověka, tak jak se odehrál, ale cílem je spíše vykreslit obraz dané osoby – její povahové vlastnosti, způsob jednání, charakteristiku duchovní života atd. Proto také zfilmované scény, nebo i zakomponované příběhy, bývají často smyšlené. Nejdůležitější není konkrétní událost, ale především slova či gesta jednotlivých postav. Ze skutečného životopisu tedy autor scénáře často vybere jen několik stěžejních vět, které vystihují dílo, duši či osobnost daného člověka. A kolem těchto stěžejních vět je pak vytvořen nějaký příběh, děj filmu.

Pro katechetu (učitele, animátora), kterému záleží na tom, aby menší i větší diváci načerpali z bohatství života dané osobnosti pro sebe užitek, je důležité, aby nejprve tyto podstatné momenty (epizody) ve filmu našel on sám. Poté je vhodné, aby na tyto okamžiky upozornil i ostatní diváky (např. před farním promítáním), a to hned poté, co je uvede do logiky filmu.

Pokud má být film využit přímo při katechezi či výuce náboženství, doporučujeme pustit spíše jen tyto stěžejní pasáže (v minutáži cca 5-10 minut) a pak se již plně věnovat rozvinutí katechetou uvedeného tématu, jímž může být buď osobnost a dílo nějakého světce, nebo určitá hodnota, která je v daném úseku filmu zdůrazněná. Tento způsob katechetovy přípravy a práce může přispět k tomu, že sledování filmu nebude jen lacinou zábavou nebo pouhým diváckým zážitkem, ale naopak může mít velmi konkrétní přínos a význam pro duchovní život člověka, který se na film dívá.

Seznam recenzí - hrané filmy

05.05.2014 14:05

Příběh zrození

Příběh pojednává o mládí Panny Marie, zvěstování a jejím těhotenství, které bylo pro její krajany tak pohoršlivé: nikdo jí nevěřil, všichni ji odsuzovali jako hříšnici, jako zrádkyni Zákona. Divák si na tomto místě může uvědomit, že nebylo vůbec jednoduché stát se Matkou Syna Božího. Příběh...
Celý článek
03.05.2014 14:27

Sound of music

Muzikálový film, který zpracovává začátek pouti rodiny Trappových, jejichž příběh můžete znát také z knihy "S písní kolem světa". Temperametní Marie chce vstoupit do kláštera. V té samé době do tohoto kláštěra posílá ovdovělý kapitán Trapp prosbu o vychovatelku pro své děti. Matka představená určí...
Celý článek
03.05.2014 13:58

MISSION

Děj příběhu se odehrává v roce 1750 ve španělských a portugalských koloniích. Protagonistou je Rodrigo Mendosa, obchodník s otroky, muž vznětlivé povahy, který v souboji o ženu zabije vlastního bratra. Výčitky svědomí jej však nutí odčinit svou vinu. Obrací se k víře a spolu s jezuity se vydává na...
Celý článek
02.05.2014 16:31

Život jako smrtelná choroba přenášená pohlavní cestou

Tento film od polského režiséra Krzysztofa Zanussiho si vyžaduje diváka schoného sledovat náročnější filmy. Hlavním hrdinou je šedesátiletý lékař, který zjistí, že má rakovinu. Film se snaží vystihnout nitro člověka, který se musí vyrovnat s blízkou smrtí spojenou s velkým utrpením.  
Celý článek
02.05.2014 16:18

Dodatek

Tento film od polského režiséra Krzysztofa Zanussiho si vyžaduje diváka schoného sledovat náročnější filmy. Medik Filip zde uvažuje nad tím, jak nejlépe naložit se svým životem. Má se stát lékařem, nebo knězem? Průměrnost nepřijímá. Aby zjistil, jaká je jeho cesta, je ochotem sáhnout i po LSD....
Celý článek
01.05.2014 14:08

12 PODMÍNEK DĚDICTVÍ

Jason se domníval, že jeho dědictvím bude spousta peněz. Leč dostalo se mu obrovského překvapení... Film podle bestselleru "The Ultimate Gift" od Jima Stovalla. Tento příběh vysílá odrostlé důvěřivé dítě Jasona Stevense na dlouhou cestu poznání, kdy musí nalézt odpověď na jednu zásadní otázku: jaký...
Celý článek
01.05.2014 14:04

LES MISÉRABLES (BÍDNÍCI)

Filmová adaptace románu od Victora Huga. Jean Valjean se dostal na galeje za to, že ukradl kousek chleba pro svou hladovějící rodinu. Díky neúspěšným pokusům o útěk byl z nucených prací propuštěn až po dvaceti letech, v roce 1812, jako skutečný zločinec, který bez skrupulí lže a krade. Sílu...
Celý článek
01.05.2014 13:35

HOTEL RWANDA

V roce 1993 vypukůla ve Rwandě kmenová válka. Celý svět v čele s OSN fatálně selhal a nyní jen prostřednictvím médií bezmocně přihlíží jednomu z nejmasovějších a nejkrutějších pogromů od konce 2. světové války. Paul Rusesabagina je managerem hotelu, který za normálních okolností slouží diplomatické...
Celý článek
01.05.2014 12:37

KŘIŽOVATKA OSUDU

Megan umírá na rakovinu. Její muž Tom, který pracuje jako strojvůdce, se kromě této těžké životní zkoušky současně potýká s tím, že jedna žena záměrně ukončila svůj život právě pod koly jeho vlaku. Její syn však přežil. Ve filmu se pak prolnou tyto dva osudy osudy manželů a osiřelého chlapce....
Celý článek
01.05.2014 12:34

Farář u svatého Dominika

Farář u svatého Dominika je laskavý a originální film, který získal sedm Oscarů včetně ocenění Nejlepšího herec (Bing Crosby), Nejlepší film a Nejlepší režie. Přidělení mladého kněze O'Malleyho (Crosby) na zastaralou farnost při kostele Svatého Dominika působí už od začátku problémy. Starý nerudný...
Celý článek
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>