Eucharistická hodina

 
 
Jan Graubner,
arcibiskup olomoucký a metropolita moravský,
v roce dvacátého výročí návštěvy
svatého papeže Jana Pavla II. v Olomouci
a svatořečení diecézního kněze Jana Sarkandra,
v den arcidiecézního eucharistického kongresu,
který je součástí kongresu národního,
ve snaze prodloužit mimořádnou slavnost do běžného života věřících
a přispět k dlouhodobému a pravidelnému
prohlubování osobního vztahu věřících k Pánu Ježíši,
vyhlašuje založení společenství adorátorů Arcidiecéze olomoucké,
nazvané
Eucharistická hodina

Jan Graubner,
arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, v roce dvacátého výročí návštěvy svatého papeže Jana Pavla II. v Olomouci a svatořečení diecézního kněze Jana Sarkandra, v den arcidiecézního eucharistického kongresu, který je součástí kongresu národního, ve snaze prodloužit mimořádnou slavnost do běžného života věřících a přispět k dlouhodobému a pravidelnému prohlubování osobního vztahu věřících k Pánu Ježíši, vyhlásil založení společenství adorátorů Arcidiecéze olomoucké, nazvané Eucharistická hodina.

 

Dekret: zde

 

Adorace a útěcha:

Obálka    |    Ukázka    |    Obsah    |    Odkaz

Důvěrně s Ježíšem: 

Obálka    |    Ukázka    |    Odkaz

Ježíš uzdravuje tvé srdce:

Obálka    |    Ukázka    |    Obsah    |    Odkaz

Když pán promlouvá k srdci:

Obálka    |    Ukázka    |    Odkaz