Dospělí

Jako třetí sadu inspirací k devíti prvním pátkům Vám předkládáme texty pro dospělé. Jsou určené především k osobnímu tichému rozjímání, lze je využít i v malých skupinkách nebo při osobních adoracích, převážně pro katechety, kněze, vedoucí společenství apod. Předpokládají již určitou duchovní zralost a otevřenost vůči dalšímu růstu.  Krátké myšlenky k meditaci jednotlivých posledních Ježíšových slov jsou doplněny úryvky z  encyklik tří posledních papežů. V nich je  možné najít velkou duchovní hloubku a nechat se jimi upevnit na své vlastní duchovní cestě. Není podmínkou vše do písmene přečíst, ale je dobré setrvat u té myšlenky, která osloví a vede k větší lásce. Ačkoliv jsou texty seřazené od prvního k devátému pátku, je možné si vybrat ten, který právě koresponduje s naší osobní situací, a pořadí zaměnit. Název použité encykliky je uveden vždy na konci tematické dvoustrany, čísla za jednotlivými citacemi znamenají čísla kapitol v dané encyklice a lze si je takto dohledat.

 

obálka - zde

1. pátek -  OTČE, ODPUSŤ JIM, VŽDYŤ NEVĚDÍ, CO ČINÍ. 

2. pátek - AMEN, PRAVÍM TI, DNES BUDEŠ SE MNOU V RÁJI

3. pátek - BOŽE MŮJ, PROČ JSI MĚ OPUSTIL?

4. pátek - ŽENO, HLE, TVŮJ SYN

5. pátek - SYNU, HLE, TVÁ MATKA

6. pátek - ŽÍZNÍM

7. pátek - OTČE, DO TVÝCH RUKOU ODEVZDÁVÁM SVÉHO DUCHA

8. pátek - DOKONÁNO JEST

9. pátek - NEBOJTE SE