Možnosti vzdělávání

Podle zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb. § 14:
„Učitel náboženství získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu
a) v oblasti teologických věd,
b) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů náboženství, nebo
c) v oblasti pedagogických nebo společenských věd a vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů náboženství, nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů náboženství.“

Cyrilometodějská teologická fakulta v Olomouci

Pokud chcete učit náboženství ve škole, je třeba abyste úspěšně vystudovali některý z vybraných oborů některé teologické fakulty (Olomouc, Praha, České Budějovice).
Informace o nabízených programech Cyrilometodějské teologické fakulty a přihlášky k nim

Teologický a katechetický kurz v Brně

Tyto kurzy vás neopravňují k tomu, abyste učili náboženství ve školách. Po jejich absolvování můžete pomáhat duchovnímu správci při farní katechetické činnosti.
Základní informace o Teologickém kurzu, který nabízí Diecézní katechetické centrum biskupství brněnského
Základní informace o Kurzu Katecheta, který nabízí Diecézní katechetické centrum biskupství brněnského

Katecheze Dobrého Pastýře

Program Katecheze Dobrého Pastýře (typ farní katecheze pro děti ve věku 3-12 let) nabízí vlastní katechetickou formaci.
Základní informace k programu, seminářům a kurzům