Moduly

Na katechetickém centru v Hradci Králové se rozhodli, že budou vydávat materiály pro výuku náboženství formou modulů.
Jeden modul představuje jedno hlavní téma, kterým se žáci zabývají déle než jedno setkání. Toto téma je zpracované tak, aby vytvořilo žákům prostor pro osvojení a zvnitřnění nového poznání. Pracuje se zde s různými složkami jeho osobnosti. Program vede žáky k samostatnému přemýšlení o životě a víře. Setkání by mělo trvat 1,5 hodiny: může se začínat společným pohoštěním (čaj, sušenky,…), které podporuje prvek společenství: vzájemné poznání a sdílení. Nebo začít alespoň společným sdílením. Školní rok si pak katecheta sám poskládá výběrem několika modulů, podle potřeb skupiny. Více o modulech…