Katechetický minikurz (online) 2023/24


Základní informace

Platforma: Google Meet
Počet setkání: 8 + Arcidiecézní setkání katechetů
Délka setkání: 180 min (18.00–21.00)
Minimální počet účastníků: 12

Přihlašování do 15. 9. 2023


Adresát

Kurz je určen začínajícím katechetům, ale i těm, kteří chtějí rozvinout své katechetické
dovednosti.


Anotace

Kurz prostřednictvím metodických vstupů a praktických cvičení vtáhne účastníka do katechetické práce s dětmi. Naučí jej pastoračně plánovat a pracovat s materiály vydanými na Katechetickém centru v Olomouci.


Výstup

Absolvent kurzu získá kompetenci a osvědčení pro vedení malých společenství dětí ve farnosti a farní výuku náboženství. Tímto kurzem nezíská aprobaci pro výuku náboženství na školách.


Cena

500,- Kč
200,- Kč za jednorázový vstup
350,- Kč za webinář Osobnost katechety (v ceně je možnost 2 mentoringových rozhovorů)
• Pro katechety s platnou kanonickou misí AO zdarma.


Termíny a témata webinářů

10. 10. – Úvod do práce s Biblí a práce s učebnicemi Na cestě s Ježíšem a Na cestě s Božím lidem
14. 11. – Katechetická práce s dětmi v 1. a 2. třídě
12. 12. – Osobnost katechety
9. 1. – Úvod do vývojové psychologie
23. 1. – Úvod do didaktiky a Direktoria pro katechezi 
9.–11. 2. Arcidiecézní setkání katechetů na Velehradě 
27. 2. – Didaktické metody pro výuku na 2. st. ZŠ a uvedení do práce s učebnicí Po cestách víry
9. 4. – Společenství dětí
30. 4. – Uvedení do práce s učebnicí Napříč dějinami
25. 5. – Závěrečné setkání v Olomouci