Letní škola Božího slova 2023

Základní informace
Termín: 19.-22. 7. 2023
Místo konání: Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci
Téma:  BÝT PROROKEM

Letošní Letní škola Božího slova Vám pomůže objevit své prorocké poslání v tomto světě. Základem
nám budou texty starozákonních proroků. Program se bude skládat z přednášek, workshopů, diskusí
ve skupinkách a společných modliteb a slavení liturgie.

Tématem nás provede Paulínka a biblistka Anna Mátiková FSPMartina OrlovskáP. Josef Mikulášek a další.

Minimální věk účastníka 19 let.


Přihláška (ONLINE)

Přihláška platí na celou akci.
Přihlašování je možné do 30. 6. 2022.

Otevíráme možnost přihlásit se pouze na workshopy. Účastnický poplatek 900,- Kč. Přihlašování zde.


Workshopy

• Josef Mikulášek: Snít o církvi, Místo ženy v církvi
• Martina Orlovská: Emočně zdravá spiritualita, Na cestě duchovního zrání
• Lucie Kopasová: Biblické tance
• Jana Šaratová: Prohlídka Chrámu sv. Michala
• Magdaléna Strejčková: Koučink jako možnost seberozvoje
• Lucie Cmarová: Tvoření

Rozhovory s organizátory, přednášejícími a účastníky postupně zveřejňujeme na naší FB skupině.


Ceny

Vybrat si můžete z těchto variant:

• 1 lůžkový s příslušenstvím na pokoji 3 200,- Kč
• 2 lůžkový s příslušenstvím na pokoji 3 000,- Kč
• 1 lůžkový se společným příslušenstvím na chodbě 3 100,- Kč
• Bez ubytování 1 920,- Kč
• Bez ubytování a stravy 900,- Kč

Platba bude rozdělena do dvou splátek. Zálohou fakturu, která Vám přijde po přihlášení,
uhradíte nejpozději do 4 týdnů, na zbylou částku Vám přijde faktura, kterou uhradíte do 10. 7. 2023.

STORNO poplatky: při odhlášení do 30. června včetně je storno poplatek 1 000,- Kč; po 30.
červnu je storno poplatek celá částka. Zruší-li přihlášený svou účast z důvodu akutního
onemocnění (je nutné doložit), vrací se celá částka snížená o manipulační poplatek 500,- Kč.


Dotazy

V případě dotazů nám můžete napsat mail na adresu katecheti@ado.cz


Program

Změna programu vyhrazena…

STŘEDA
14.00–15.00 – příjezd
15.15 – úvodní slovo
15.30 – přednáška
16.30 – skupinky
18.00 – večeře 
19.00 – mše svatá
20.00 – večerní program 

ČTVRTEK
7.30 – modlitba
8.00 – snídaně
9.00 – přednáška
9.45 – osobní reflexe
10.15 – skupinky
11.30 – mše svatá
12.30 – oběd
15.00–16.15 – workshopy I
16.30–17.45 – workshopy II
18.00 – večeře
19.00 – adorace
20.00 – večerní program

PÁTEK
7.30 – modlitba
8.00 – snídaně
9.00 – přednáška
9.45 – osobní reflexe
10.15 – skupinky
11.30 – mše svatá
12.30 – oběd
15.00–16.15 – workshopy I
16.30–17.45 – workshopy II
18.00 – večeře
19.00 – adorace
20.00 – večerní program

SOBOTA
7.30 – modlitba
8.00 – snídaně
9.00 – přednáška
9.30 – osobní reflexe
10.00 – skupinky 
11.15 – mše svatá
12.30 – oběd