Postní aktivita 2023


Materiály ke stažení


Tato postní aktivita navazuje na kartičky k nedělním evangeliím pro školní rok 2022/2023. Je ji však možné použít i samostatně a v kterýkoli jiný rok.


Verze pro děti

Vytiskněte nebo namalujte trnovou korunu. Umístěte ji v interiéru kostela (před oltářem, u bočního oltáře, na nástěnce…). Pro každé dítě vytiskněte sadu úkolů. Každý papír uprostřed přestřihněte a nalepte dva vzniklé díly na sebe (viz foto). Dítě si bude po splnění úkolů odtrhávat kapky a získávat tak květiny. Květiny budou děti lepit na trnovou korunu.

Sadu můžete dětem celou předat na začátku postní doby, nebo jim každou neděli předat úkoly na následující týden. Úkoly není třeba plnit popořadě.

Je třeba promyslet, jak velkou korunu připravit, aby se na ni vešly všechny kytičky od dětí. Každé dítě může za splněné úkoly přinést až 40 kytiček. Pokud je ve Vaší farnosti hodně dětí a není možné připravit dostatečně velkou korunu, můžete je vyzvat, aby kytičky pokládaly např. na textilii připravenou okolo koruny, do ošatky apod. Také můžete korunu uplést, položit ji na látku a kytičky pokládat rovnou okolo.


Verze pro mladé a pro dospělé

Pro mladé a dospělé jsou připraveny na každý den impulsy, jak lépe prožít postní dobu. Na každý den postní doby (kromě nedělí) vychází jeden. Je možné je plnit v jakémkoli pořadí. Splněné impulsy je možné přelepovat kousky obrázku, které jsou připraveny na druhém papíře, nebo si je lze pouze škrtat.


Verze pro rodiny

Aktivitu je možné v rodině zrealizovat velmi podobně jako ve farnosti. Kytičky mohou děti pokládat do misky, ošatky, připínat na nástěnku. Můžete si sadu úkolů vytisknout v poloviční velikosti, aby byly kytičky menší.