Školní vzdělávací programŠkolní vzdělávací program (ŠVP) je kurikulární dokument, který je vytvářen pedagogickými zaměstnanci každé školy v České republice. ŠVP je schvalován a vydáván ředitelem příslušného zařízení a musí být veřejně přístupný.

Závazným dokumentem pro tvorbu ŠVP je Rámcový vzdělávací program (RVP) pro základní, střední, předškolní, základní umělecké a jazykové vzdělávání. Ten je vydáván na státní úrovni (MŠMT). ŠVP má za cíl aplikovat RVP na úrovni konkrétních škol. Každá škola si vytváří svůj ŠVP na základě RVP.

Obsah vzdělávání může být ve ŠVP uspořádán do předmětů nebo jiných ucelených částí učiva (například modulů).V případě jakýchkoli nejasností nebo pro podporu nás neváhejte kontaktovat na e-mailovou adresu katecheti@ado.cz.