Napříč dějinami


Cena: 100 Kč (při osobním odběru na KC Olomouc 80 Kč + ke každému kusu učebnice zdarma jeden sešit z edice Poznáváme naše světce)

Téma: Církevní dějiny (9 průřezových témat)
Věk: 8. a 9. třída a nižší ročníky SŠ
Rozsah: 1 školní rok
Formát: A4 (učebnice a pracovní list v jednom)


9 průřezových témat:

  • vznik a život církve
  • pronásledování křesťanů
  • christianizace Evropy (včetně Cyrilometodějské mise a počátků křesťanství v Čechách)
  • vznik mnišství a vliv klášterů na rozvoj západní kultury
  • rozvoj vzdělanosti (církevní otcové, koncily, univerzity, věda)
  • reformace (Hus, Luther)
  • vnitřní proměna církve (sv. František, sv. Dominik, sv. Ignác z Loyoly, sv. Filip Neri, sv. Terezie z Avily, bl. Karel Foucald)
  • křesťanské umění
  • charita a misie